logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Una enquesta realitzada per l’AMTU revela que un 32% dels usuaris del TAD opten per aquest tipus de servei malgrat tenir vehicle privat.

Dimarts, 13 d’abril de 2021

El servei de transport a demanda (TAD) de Sant Pere de Ribes és valorat pels seus usuaris amb una puntuació mitjana de 9,.3 sobre 10, cosa que demostra l’alt grau de satisfacció de les persones que utilitzen aquest servei. Així es desprèn de l’enquesta de satisfacció que ha realitzat l’AMTU i que també revela altres dades d’interès, com l’increment de viatgers des que es va posar en funcionament el servei, o que bona part dels seus usuaris opta per aquesta modalitat de transport públic tot i tenir vehicle privat.

L’AMTU i l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes van posar en funcionament, el 7 de gener de 2019, el servei de transport a demanda del municipi. En els dos primers anys de funcionament – fins a final de 2020-, el TAD d’aquest municipi ha realitzat 5.860 serveis i ha transportat un total de 10.037 viatgers. A més, cal destacar que en dos anys la demanda d’aquest servei s’ha incrementat un 10%, passant dels 2.786 serveis realitzats al 2019 als 3.074 realitzats al 2020.

La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, afirma que “els resultats de l’enquesta demostren que el transport a la demanda és una modalitat de transport que respon a les necessitats dels ciutadans, i això n’afavoreix la seva utilització enfront de la del vehicle privat”.

Per la seva part, l’alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, s’ha mostrat satisfeta dels bons resultats de l’enquesta i ha manifestat que “la mobilitat urbana i sostenible és una aposta decidida d’aquest govern i, per tal de continuar millorant el servei, seguim treballant per adequar-lo a les necessitats de les persones. En aquest sentit, estem estudiant posar en marxa el servei adaptat per a persones amb mobilitat reduïda”.

Per a dur a terme l’enquesta, l’AMTU s’ha basat en les preguntes realitzades a una mostra de 44 usuaris del TAD, que representen un 34% del total que fa ús d’aquest servei.

L’enquesta realitzada per l’AMTU també revela que gairebé la meitat dels viatgers (45.5%) del TAD tenen carnet de conduir, i d’entre aquests, la majoria també disposa de vehicle privat i el podria utilitzar. Això suposa que el 32% del total d’usuaris opta pel servei de TAD tot i tenir la possibilitat d'efectuar el trajecte en vehicle privat.

Motius d’utilització
El principal motiu per utilitzar aquest servei és laboral. Un 30% dels usuaris utilitza el TAD per anar i/o tornar de la feina, ja sigui de manera directa o combinada amb altres mitjans de transport. Altres motius, en canvi, tenen una freqüència molt menor: anar a comprar (16%), visites mèdiques (14%), gestions personals (14%) i estudis (14%).

Intermodalitat
Gairebé la meitat dels usuaris (46,5%) enllaça el TAD amb algun altre mitjà de transport per arribar a la seva destinació final. En les connexions intermodals, el principal servei amb el qual enllacen els usuaris, en un 60% dels casos, és el bus interubà (Vilanova- SPR - Sitges), I en segon lloc se situa el Bus exprés a BCN, amb el 30% del total.

1

2

Aspectes més valorats

Els set aspectes sobre els quals s'ha demanat valoració obtenen, tots ells, una puntuació superior a 8, en una escala de 0 a 10. Els tres més ben valorats són el nivell de confort del viatge (9,7), la tarifa que paga l'usuari (9,6), i la puntualitat del servei (9,5). 

A més, cal destacar també la bona puntuació (9,2) que obté l'atenció telefònica que  realitza l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) de l'AMTU . Aquesta oficina és l'encarregada de rebre les peticions dels usuaris i gestionar-les per tal de configurar la planificació diària del servei.

3

Finalment, cal dir que la petició més recurrent per part de les persones que utilitzen el TAD és l'ampliació de l'horari del servei i la seva extensió als caps de setmana, seguida de la possibilitat de poder sol·licitar serveis el mateix dia (en temps real), la creació de noves parades (ampliació de la xarxa de cobertura), i l'ús d'una APP per efectuar les reserves i ampliar l'horari d'atenció telefònica.