logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

L’AMTU ha presentat dues propostes per tal que el desenvolupament del transport flexible a Catalunya es pugui finançar amb fons europeus.

24 de febrer de 2021

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha presentat dues propostes per tal que el desenvolupament del transport flexible a Catalunya es pugui finançar amb fons europeus i, ben aviat, sigui una realitat.F

D’una banda, l’AMTU ha presentat a la Generalitat el projecte de desenvolupament i expansió del transport flexible al territori català, per tal que formi part del projecte global Next Generation. Concretament aquest projecte s’emmarcaria dins l’àmbit de la mobilitat del futur.

D’altra banda, l’AMTU també ha presentat el projecte d’implementació del transport flexible a la convocatòria de “Proyectos tractores para afrontar el reto demográfico y la lucha contra la despoblación” del Ministerio de Transición Ecológica y reto demográfico.

Ambdós projectes permetrien finançar el desenvolupament de l’app Flexitransport, a través de la qual es posaria en funcionament el transport flexible, una modalitat de transport públic que s'adapta a les necessitats reals de la demanda que hi ha a cada municipi, ja que no hi ha línies preestablertes ni horaris ni parades fixos, sinó que funciona d'acord amb els serveis que se sol·liciten, i els vehicles s'assignen per zones i no en línies. D’aquesta manera, el transport flexible revolucionarà la mobilitat de les zones amb menys densitat de població.

La presidenta de l’AMTU, Aurora Carbonell, afirma que “la implementació d’aquesta app impactarà tant en els usuaris, que disposaran d’alternatives de mobilitat adaptades a la seva demanda, com també en els operadors, ja els permetrà optimitzar recursos per donar un servei més ampli a nivell geogràfic i horari”.

Canvi en el model de la mobilitat

Davant el model actual de transport públic, que ja ha quedat obsolet, l'AMTU creu que cal augmentar l’eficiència de les línies actuals, millorant el nivell de servei i la sostenibilitat econòmica. En aquest sentit, l’AMTU, que és líder a Catalunya en la implementació de serveis de transport a demanda (TAD), i després d’haver implantat i gestionat serveis TAD en 15 municipis, creu que ara cal apostar per una solució tecnològica que permeti passar d’un sistema rígid a una assignació de serveis flexible.

De fet, l’AMTU ja ha licitat la plataforma de gestió del Flexitransport en un sistema en el núvol. Per tant, el següent pas seria consolidar aquest software tecnològic i definir un pla de desplegament del transport flexible que pugui incorporar-se de forma progressiva a diferents àrees territorials de Catalunya.

La millor alternativa al vehicle privat

El transport flexible també s’emmarca dins de l’aposta de l’AMTU per la mobilitat sostenible. La millora del transport públic en nuclis urbans i de poca densitat, dotant-los de flexibilitat i fiabilitat de cara a l'usuari final, ajudarà a reduir les taxes elevades de motorització i les seves emissions contaminants. Al mateix temps, evitarà viatges de transport en buit, utilitzant vehicles adequats a la demanda per a un menor impacte mediambiental.