logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Després d'analitzar quins models de gestió serien viables, l'AMTU ha aconsellat a l'Ajuntament de Terrassa que opti per la gestió indirecta a través d'una empresa concessionària.

20 de febrer de 2020

L’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha realitzat un estudi per a l’Ajuntament de Terrassa sobre els diferents models de gestió que serien viables per a la prestació del servei públic d'autobusos urbans. L’estudi forma part del servei d’assessorament que l’AMTU està prestant a aquest ajuntament, amb motiu de la licitació del nou contracte de gestió i explotació del servei municipal de transport públic col·lectiu i urbà de la ciutat.

Per a la realització d’aquest estudi, l’AMTU ha tingut en compte les limitacions pressupostàries actuals, la capacitat d'endeutament i altres aspectes com la capacitat d'adaptació a canvis tecnològics o l'impacte de les inversions en el balanç de l'Ajuntament.   Bus urbà Terrassa W

Després d'estudiar els diferents aspectes econòmics, jurídics i organitzatius, i analitzar els costos i els riscos que suposaria la gestió directa del servei de transport públic col·lectiu de viatgers a Terrassa, l’AMTU ha aconsellat a l'ajuntament que l'opció més adequada és la gestió indirecta a través d'una empresa concessionària.

Els elements favorables del nou model de gestió

Com a resultat de l'anàlisi de l'AMTU, complementat amb un informe elaborat pels serveis municipals, l’Ajuntament de Terrassa ha conclòs que la concessió amb transferència del risc operacional i propietat dels mitjans, és l'alternativa més favorable als interessos municipals. Amb aquest model de gestió, el servei es presta a través d'un operador privat, al qual se li transfereixen els riscos d'oferta i demanda. Aquesta opció aporta com a elements destacats:

Menors fluctuacions en l'aportació municipal. La concessió fixa un preu de sortida i s'adjudica per un període de 10 anys.
• Major flexibilitat per adaptar i renovar la flota.
• La propietat privada dels vehicles comporta que aquestes inversions no computin dins el balanç públic de l'Ajuntament.
• La perícia de l'operador privat aporta un plus d'experiència i solucions tecnològicament més avançades en la gestió de serveis de transports urbans.
Menys limitacions legals en la contractació de recursos humans i materials per a cobrir necessitats variables o sobrevingudes en la gestió del servei. Les empreses privades no estan subjectes a la taxa de reposició com les públiques. Un servei de transport necessita de bosses de treballadors/es temporals per cobrir puntes de servei, vacances i circumstàncies sobrevingudes. Els processos contractuals de l'administració, més rígids, fan menys adaptable al servei.

La licitació

Ara l’AMTU realitzarà l’actualització de l’expedient de licitació del nou contracte de gestió del servei municipal, amb l’objectiu de que aquest es pugui licitar abans de final d’any.