logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

L'edat permesa, el lloc per on es pot circular en patinet elèctric, i l'ús o no del casc, han estat alguns dels aspectes tractats en aquesta reunió.

27 de gener de 2020

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha celebrat aquest passat divendres una reunió tècnica a Terrassa, en la qual tècnics de mobilitat d'una cinquantena de municipis catalans han debatut sobre els criteris que haurien de marcar la regulació de vehicles de mobilitat personal (VMP), així com altres aspectes a tenir en compte en les noves ordenances de mobilitat que elaborin els ajuntaments.

Donat l'interès que aquest tema ha suscitat en el darrer any en els ajuntaments catalans, l’AMTU ha cregut oportú posar-lo a debat i a partir d'aquí consensuar unes directrius que serveixin de marc de referència a aquells ajuntaments catalans que vegin la necessitat de regular la circulació de VMP així com altres aspectes referents als canvis experimentats en la mobilitat en els darrers anys.   

Durant la reunió, l’Ajuntament de Terrassa -que forma part de l'AMTU- ha exposat les bases sobre les quals està elaborant la nova ordenança de mobilitat. A partir d’aquí, els assistents han debatut els criteris sobre els quals s’hauria de basar la regulació de vehicles VMP.    

Alguns dels aspectes tractats sobre VMP en aquesta primera reunió han estat:

 • Per on poden circular els VMP? S'han establert diverses possibilitats: per calçades amb velocitat màxima de 30 km/h, en carril bici en calçada, i en carril bici en vorera, sempre amb la conseqüent regulació en cadascuna d'aquestes. En canvi, s'ha considerat que NO havien de circular mai per la vorera.
 • Quina ha de ser l’edat permesa per circular en VMP? En una forquilla entre 12 i 16 anys, la majoria de municipis s'han inclinat pels 12 anys.
 • L’ús del casc en VMP. Entre portar casc, portar-ne a partir d'una certa edat, o no portar-ne mai, la majoria s'ha inclinat per l'obligatorietat de portar-ne sempre, tant per a aquest tipus de vehicles com també per a les bicis.

Els assistents també han debatut sobre la circulació de patinets sense motor, que segons la DGT tenen la consideració de joguina:

 • Cal limitar l'ús de patinets sense motor en vorera? En aquest cas, s'ha considerat que quan aquests patinets circulen per la vorera, no cal establir un límit d'edat màxim per utilitzar-los, sinó que el cal és limitar-ne la velocitat a la del vianant i establir un perímetre de seguretat.
 • Circulació de patinets sense motor en carril bici. En canvi, quan els patinets sense motor, circulen en un carril bici en la calçada, sí que cal establir una edat límit, per exemple 12 anys, ja que cal tenir uns mínims coneixements de les normes de circulació.

La proliferació en el darrer any de vehicles de mobilitat personal, ha suscitat en diversos ajuntaments catalans – com és el cas de l’Ajuntament de Terrassa- la necessitat d’elaborar noves ordenances de mobilitat que incloguin una normativa sobre la circulació d’aquest tipus de vehicles.

És per això que, l’AMTU ha volgut consensuar amb els ajuntaments els criteris sobre els quals s'hauria de fer aquesta regulació, i establir així un marc normatiu de referència que pugui ser aplicat en qualsevol consistori.

En aquesta reunió també s'han tractat altres aspectes que caldria incloure en les noves ordenances de mobilitat com són:

 • Zones 30 a les ciutats
 • Implantació de Zones de Baixes Emissions
 • Aparcaments de motos en vorera
 • Zona blava per a motos
 • Estacionament i retirada de vehicles
 • Zones de càrrega i descàrrega
 • Regulació de bicicletes
 • Episodis de contaminació
 • Carrils multiús

A partir de les conclusions extretes de la reunió, l'AMTU seguirà treballant ara amb els ajuntaments interessats, per tal d'elaborar un document marc que inclogui tant la regulació de vehicles de mobilitat personal com també aquestes noves necessitats sorgides dels canvis experimentats en la mobilitat en els darrers anys.