logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Granollers, 9 d’abril de 2018

L’AMTU ha signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Terrassa, amb l’objectiu de donar assessorament tècnic i jurídic a l’entitat municipal durant tot el procés de licitació i contractació del servei de transport urbà, que es durà a terme properament. En concret, l’AMTU està redactant el plec de clàusules que regiran aquest procés de licitació, i que a la pràctica comportarà un canvi en el model de gestió d’aquest servei, ja que es passarà d’un model de societat d’economia mixta a un model de concessió. El nou model de gestió del servei de transport urbà ha de començar a partir del mes de gener de 2019.

Prèviament a la redacció del plec de clàusules, el departament tècnic de l’AMTU ha realitzat una auditoria del servei actual de transport urbà de Terrassa, per tal d’avaluar-ne les mancances o necessitats. A partir d’aquí, s'està elaborant un estudi de viabilitat, en el qual es tenen en compte diferents alternatives al model actual, amb els riscos que comporten cadascuna d’elles, i la seva dimensió econòmic-financera.

Actualment ja s'estan redactant els plecs de clàusules administratives que han de fer possible la licitació del servei. A més, i segons s’estableix en el conveni signat amb l’ajuntament, l’AMTU també farà un acompanyament tècnic i jurídic en qualsevol de les fases de l’expedient, i donarà assessorament a la Mesa de Contractació, avaluarà i examinarà les propostes presentades a la licitació, i també donarà assistència posterior a l’adjudicació definitiva. Per fer tota aquesta tasca, l'AMTU, a més a més de destinar-hi el seu equip tècnic, coordina els treballs que estan realitzant la consultora CINESI, el CENIT, i els despatxos jurídics del Grup Carles i DELOITTE.


Canvi en el model de gestió del servei

El ple de la corporació de l’Ajuntament de Terrassa ja va aprovar l’any 2013 el canvi en la forma de gestió del servei de transport urbà actual (85% privat i 15% públic) pel de concessió, però de moment encara no s’havia pogut fer efectiva. I és que, tot i que l’Ajuntament de Terrassa mantenia la voluntat de realitzar aquest canvi, no disposava dels recursos humans i d’especialització tècnica necessaris per a l’execució dels treballs d’anàlisi, estudi i elaboració de la documentació que ha de conformar l’expedient de contractació administrativa preceptiu.

L’AMTU posa a disposició dels seus associats un servei d’acompanyament i assessorament especialitzat en matèria de mobilitat i gestió del servei públic de transport públic urbà, i per això l’ajuntament ha considerat oportú que l’Associació els assisteixi en aquesta matèria. L’Ajuntament de Terrassa és un dels membres constituent de l’AMTU, que es va crear l’any 2001.