logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Raimon Escofet, veí de Sant Sadurní d'Anoia, podrà viatjar gratuïtament amb transport públic durant tres anys. A canvi, ha hagut de desballestar un vehicle sense etiqueta ambiental 

Sant Sadurní d’Anoia, 19 de desembre de 2017

L’alcalde de Sant Sadurní d’Anoia, Josep M. Ribas, i el vicepresident de l’AMTU Jaume Mauri, han lliurat avui la primera targeta T-verda fora de l’Àrea Metropolitana de Barcelona a Raimon Escofet, veí de Sant Sadurní d’Anoia.

A partir d’avui, amb la T-verda Escofet podrà viatjar gratuïtament i de forma il·limitada en qualsevol mitjà de transport públic (autobús, metro, ferrocarril, tren i tramvia) dins de l’àmbit tarifari integrat de l’ATM de Barcelona, durant un període de tres anys.

Escofet ha estat el primer en sol·licitar aquesta targeta fora de l’àmbit de l’AMB i, tal com ell ha comentat durant l’acte institucional d’entrega del títol a Sant Sadurní d’Anoia, “Econòmicament és molt rentable, sobretot pels que estem a l’extraradi, però a més és una bona decisió de cara al futur per què reduïm els cotxes contaminants i donem un pas cap a un món més ecològic”. Com a titular de la T-verda, se’n beneficiarà a canvi d’haver donat de baixa un vehicle sense etiqueta ambiental i assolir el compromís de no adquirir cap altre vehicle durant els propers tres anys.

L’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és l’encarregada de gestionar i tramitar, per encàrrec de l’ATM, la nova targeta T-verda per als usuaris de les corones 2 a la 6 (excepte els 18 municipis de la corona 2 que corresponen a l’AMB) i, conjuntament amb la Generalitat de Catalunya, l’ATM i els Ajuntaments associats han promogut aquesta iniciativa. Segons paraules de J. Mauri durant l’acte, “des de l’AMTU s’uneixen esforços amb els municipis per fer la transició del vehicle contaminant  al vehicle net i del vehicle privat al vehicle col·lectiu”, i així impulsar el transport públic sostenible.

Cada cop són més els que participen d’aquesta iniciativa pel transport sostenible i, a partir del 2018, l’AMTU té previst el lliurament de targetes T-verda a ciutadans que ja l’han sol·licitat de Terrassa, Sabadell, Canyelles i  Martorell.

Més informació sobre la T-verda

La T-verda és un títol de transport de recent creació que permet, a aquelles persones que hagin donat de baixa un vehicle sense etiqueta ambiental, viatjar gratuïtament i de manera il·limitada en transport públic durant 3 anys.

La targeta és personal i intransferible, i per tant sempre que la faci servir l’haurà d’acompanyar d’un document oficial acreditatiu d’identitat. Així mateix, cada vegada que s’accedeixi a un servei de transport haurà de validar la targeta i, si s’escau també a la sortida.

Sol·licitud de la T-verda

La T-verda es pot sol·licitar a través del web www.t-verda.cat o trucant al telèfon 902 444 012, i no té cap cost d’emissió per al seu titular. Malgrat que la durada de la targeta és de 3 anys, hi haurà una renovació automàtica anual que tampoc té cap cost.

Per sol·licitar la T-verda cal ser major d’edat i estar empadronat dins l’àmbit de l’ATM de Barcelona. En el moment de la sol·licitud, també s’ha d’acreditar que en els darrers sis mesos s’ha desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental i s’haurà de signar una declaració on es comprometi a no adquirir cap altre vehicle durant els 3 anys de vigència de la targeta.

Els tipus de vehicles que el sol·licitant pot acreditar que ha desballestat són els següents:

• Turismes dièsel matriculats abans de l’any 2.006 (sense etiqueta DGT)
• Turismes de benzina o gas matriculats abans de l’any 2.000 (sense etiqueta DGT)
• Motos: ciclomotors matriculats abans del 17 de juny de l’any 2.002 i motocicletes matriculades abans de l’1 de juliol de l’any 2.004.

Cessió o renúncia

El titular de la T-verda pot cedir, per una única vegada, el dret a utilitzar la targeta T-verda a un segon beneficiari, que pot ser qualsevol membre de la seva unitat familiar. Aquesta cessió no eximeix el beneficiari inicial de complir les condicions requerides ni comporta una extensió de la durada del benefici a partir de la concessió inicial.

Així mateix, el titular també pot renunciar en qualsevol moment a tenir aquest títol de transport per tal de comprar-se un vehicle. En aquest cas, haurà de donar-se de baixa, posant-se en contacte amb l’AMTU.

En cas que es detecti que el titular de la T-verda no ha complert amb les condicions d’utilització d’aquest títol, l’administració podrà donar-lo de baixa, i el titular haurà d’abonar una percepció mínima consistent en el nombre de trimestres d’ús de la targeta realitzats amb anterioritat a la detecció de l’ús irregular, i s’aplicarà el preu per trimestre d’una T-Trimestre de sis zones segons les tarifes vigents en el moment de l’incompliment, i sense perjudici que es tramiti el pertinent expedient sancionador.