logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Els sol·licitants de la T-verda hauran d’haver desballestat un vehicle sense etiqueta ambiental i comprometre’s a no comprar-ne cap altre durant 3 anys

Granollers, 23 de novembre de 2017

Amb l’objectiu d’afavorir la retirada en circulació dels vehicles més contaminants, les entitats consorciades a l’ATM, entre les quals hi ha l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), han posat en marxa un nou títol de transport: la T-verda.

La T-verda permet, a aquelles persones que hagin donat de baixa un vehicle sense etiqueta de la DGT, viatjar il·limitadament i de manera gratuïta per un període de 3 anys en qualsevol servei de transport públic integrat de les 6 zones de l’ATM de Barcelona.T verda presentació

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) serà l’encarregada de gestionar i tramitar, per encàrrec de l’ATM, la nova targeta T-verda, fora de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (integrada per 36 municipis). Fins ara, l’AMTU ja gestionava per encàrrec també de l’ATM -entitat de la qual és membre- la sol·licitud de la targeta T-16 (abans T-12) per als nens i nenes residents a municipis de les corones 2, 3, 4, 5 i 6

El president de l’AMTU, Jordi Xena, afirma que “l’objectiu d’aquest títol és doble: d’una banda, volem incentivar l’ús del transport públic i, alhora, també reduir l’impacte ambiental, eliminant de la circulació els vehicles més contaminants”.

En el moment de la sol·licitud, la persona sol·licitant ha d’acreditar que està empadronada dins de l’àmbit de l’ATM de Barcelona i que ha desballestat, en els darrers 6 mesos, un vehicle de la seva titularitat sense etiqueta ambiental. També haurà de signar una declaració on es comprometi a no adquirir cap altre vehicle durant els 3 anys de vigència de la targeta.

Els tipus de vehicles que el sol·licitant pot acreditar que ha desballestat són els següents:
-Turismes dièsel matriculats abans de l’any 2.006 (sense etiqueta DGT)
-Turismes de benzina o gas matriculats abans de l’any 2.000 (sense etiqueta DGT)
-Motos: ciclomotors matriculats abans del 17 de juny de l’any 2.002 i motocicletes matriculades abans de l’1 de juliol de l’any 2.004.

Sol·licitud i utilització

La T-verda ja s’ha posat en circulació i, per tant, ja es pot sol·licitar. L’AMTU tramitarà, des de la seva oficina central, l’emissió de la targeta per als usuaris de les corones 2 a la 6 -excepte els 18 municipis de la corona 2 que corresponen a l’AMB-, la qual no tindrà cap cost d’emissió per al sol·licitant. La sol·licitud es pot fer a través del web www.t-verda.cat o trucant al telèfon 902 444 012.

Malgrat que la durada de la targeta és de 3 anys, hi haurà una renovació automàtica anual que tampoc té cap cost.

L’ús de la targeta ha d’anar acompanyat sempre d’un document oficial acreditatiu d’identitat del seu titular. Cada vegada que s’accedeixi a un servei de transport s’ha de validar la targeta i, s’hi s’escau també a la sortida.

Cessió o renúncia

El titular de la T-verda pot cedir, per una única vegada, el dret a utilitzar la targeta T-verda a un segon beneficiari, que pot ser qualsevol membre de la seva unitat familiar. Aquesta cessió no eximeix el beneficiari inicial de complir les condicions requerides ni comporta una extensió de la durada del benefici a partir de la concessió inicial.

Així mateix, el titular també pot renunciar en qualsevol moment a tenir aquest títol de transport per tal de comprar-se un vehicle. En aquest cas, haurà de donar-se de baixa, posant-se en contacte amb l’AMTU.

En cas que es detecti que el titular de la T-verda no ha complert amb les condicions d’utilització d’aquest títol, l’administració podrà donar-lo de baixa, i el titular haurà d’abonar una percepció mínima consistent en el nombre de trimestres d’ús de la targeta realitzats amb anterioritat a la detecció de l’ús irregular, i s’aplicarà el preu per trimestre d’una T-Trimestre de sis zones segons les tarifes vigents en el moment de l’incompliment, i sense perjudici que es tramiti el pertinent expedient sancionador.

L’AMTU

L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) treballa per la millora en matèria de transport públic, mobilitat i infraestructures dels seus ens locals associats. Actualment té 94 entitats associades, d’arreu de Catalunya: 92 municipis i 2 Consells Comarcals (Alt Penedès i Baix Llobregat), amb una població representada de 2,1 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 41 milions anualment.

El president de l’AMTU és Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera. El vicepresident primer és Jaume Mauri, regidor de Caldes de Montbui, i el vicepresident segon és Josep Mayoral, alcalde de Granollers.

Actualment, a més de gestionar les sol·licituds de la T-16, l’AMTU també gestiona els serveis de Transport a la Demanda (TAD) de Pineda de Mar i Sant Esteve Sesrovires.