logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

El passat mes de febrer una delegació de l'AMTU ja es va reunir amb el secretari d'Estat d'Hisenda per presentar-li una proposta de modificació de la llei

 

Granollers, 18 de juliol de 2017

L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) està impulsant, des del passat mes de febrer, l’eliminació del redactat actual de la Llei de l’IVA, segons el qual estan subjectes a aquest impost les aportacions de les administracions públiques a les empreses que tenen concessions per a prestar serveis de transport públic de viatgers.

Segons Jordi Xena, president de l’AMTU, “el transport públic és un servei bàsic i essencial per a la ciutadania”. Tanmateix, “la prestació d’aquest servei per part de les Administracions Públiques significa una de les càrregues econòmiques més importants pel sector públic, tant per la Generalitat de Catalunya com pels ajuntaments i entitats locals mancomunades, per a la prestació d’un servei que contribueix, de forma clara, a la mobilitat sostenible, la protecció el medi ambient, l’augment de l’ocupació, el creixement econòmic i la igualtat entre les persones”.

Tal i com assenyala el director general de l’AMTU, Joan Prat, “la nostra entitat defensa el municipalisme i els seus interessos, que no són altres que el del conjunt de la ciutadania, i per, aquest motiu, hem volgut impulsar aquesta reforma de la Llei d’IVA”. L’AMTU té actualment 91 entitats associades: 89 municipis i 2 Consells Comarcals (Alt Penedès i Baix Llobregat), amb una població representada de 2 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 41 milions anualment.   20170518 165346 Grup Mixt R

En concret, l’objectiu de l’Associació és la modificació de l’article 78.3 de la Llei de l’IVA, modificat per la Llei 28/2014, ja que, a partir d’aquesta norma, l’Agència Tributària, a mitjans de 2016, va determinar que les aportacions públiques al transport passaven a ser considerades subvencions al preu, i per tant, subjectes a l’impost.

Joan Prat, director general de l’AMTU, ha recordat que “abans de l’aprovació d’aquesta modificació de la norma no hi havia cap mena de dubte que les aportacions dineràries que l’Administració realitzava per al sosteniment de la prestació del servei públic de transport col·lectiu de viatgers estaven exemptes d’IVA, atès que no eren considerades subvencions vinculades al preu”.

Proposta legislativa per a la modificació de la Llei de l’IVA

És per això que una delegació de l’AMTU, encapçalada pel seu president i alcalde de Santa Maria de Palautordera, Jordi Xena, i el director general, Joan Prat, juntament amb el director general de l’ATM de Barcelona, es va reunir el passat 9 de febrer, amb el Secretari d’Estat d’Hisenda per expressar-li “els importants greuges que l’aplicació de l’IVA a les aportacions públiques al transport provocaria en l’equilibri econòmic d’aquestes concessions i en les finances de les administracions, greument afectades per un dèficit de finançament general, i sobretot, en el sosteniment dels preus públics i tarifes dels usuaris del transport públic”.

En aquesta trobada, va lliurar-se al Secretari d’Estat una primera proposta de modificació normativa, en forma de Proposició de Llei, per tal de resoldre i aclarir qualsevol dubte en relació a la interpretació del precepte legal.    José Enrique Fernández de Moya

Fruit de les intenses reunions, la proposta va materialitzar-se amb la presentació d’una esmena a la Llei de Pressupostos de l’Estat i al Projecte de Llei de Contractes del Sector Públic per part del Partit Demòcrata de Catalunya (PDECAT). La primera no va finalment poder prosperar, i ara està en negociació l’esmena dins la tramitació de la nova Llei de Contractes.

Segons Jordi Xena, president de l’AMTU, “el transport públic és un servei bàsic i essencial per a la ciutadania”. Tanmateix, “la prestació d’aquest servei per part de les Administracions Públiques significa una de les càrregues econòmiques més importants pel sector públic, tant per la Generalitat de Catalunya com pels ajuntaments i entitats locals mancomunades, per a la prestació d’un servei que contribueix, de forma clara, a la mobilitat sostenible, la protecció el medi ambient, l’augment de l’ocupació, el creixement econòmic i la igualtat entre les persones”.

Suport jurídic als municipis davant de l’Agència Tributària

Durant la passada Assemblea General de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU), celebrada el passat mes de novembre, el president de l’entitat, Jordi Xena, va informar als municipis de quines eren les accions endegades per l’Agència Tributària Estatal per reclamar el pagament de l’IVA per les aportacions realitzades pels Ajuntaments a les empreses concessionàries del transport públic.

Davant les inspeccions que l’Agència Tributària està realitzant a les empreses concessionàries del transport públic, l’AMTU ha activat un equip de treball i una línia tècnica i jurídica d’ajuda i suport als municipis per a la resolució d’aquest conflicte que, segons Joan Prat “ocasionarà un greu perjudici econòmic pels ens locals i, en conseqüència, a la ciutadania”.

Els expedients de l’Agència Tributària poden arribar a reclamar l’IVA de les aportacions públiques de fins als quatre darrers anys, i l’aplicació a futur de l’impost. En xifres, només sumant les ciutats de Terrassa, Sabadell, Mataró i Sant Cugat, l’import a afrontar superaria el 1.850.000 € anualment.

D’acord amb el canvi de criteri, l’AEAT considera que les aportacions i transferències realitzades per part de les administracions públiques, competents en la prestació del servei de transport col·lectiu de viatgers, per al sosteniment de l’equilibri econòmic de les concessions, financen part del dèficit d’explotació del servei, suposant així l’existència d’una afectació directa al preu, fet que qualifica, l’administració tributària, d’aportació com a subvenció al preu subjecte a l’IVA.

Així mateix, l’AMTU expressa la seva satisfacció al conèixer que la Generalitat, ara també a través de la conselleria d’Economia, busca solucions per resoldre aquesta problemàtica, i “que afecta tant a la Generalitat, com a les administracions locals i a les empreses concessionàries del transport”. “Hem de fer possible tots junts aquest objectiu, el qual respon, única i exclusivament, a la voluntat mancomunada de protegir i defensar la ciutadania”, afirma Joan Prat.