logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

L’Agència Tributària està fent inspeccions a les operadores de transport per reclamar-los el 10% d’IVA per les aportacions que reben de les administracions públiques.

Granollers, 20 de febrer de 2017

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha manifestat la seva oposició a les reclamacions que l’Agència Tributària està fent arribar a diverses empreses que presten serveis de transport públic, per tal que paguin el 10% d’IVA de les aportacions que les administracions públiques realitzen per a la prestació del servei. Fins ara aquestes aportacions estaven exemptes d’aquest impost.

Aquesta nova càrrega impositiva, inexistent anteriorment, es vol aplicar sobre les quantitats que els municipis aporten a les empreses de transport de viatgers per a garantir el servei i la seva qualitat i eficiència. L’Agència Tributària justifica la reclamació d’aquest 10% de l’IVA en virtut d’una modificació de la Llei d’IVA, vigent des de l’1 de gener de 2015.

L’AMTU, associacióde municipis per la mobilitat i el transport urbà que aglutina a 91 ens locals de Catalunya (89 municipis i 2 consells comarcals), amb 41 milions de viatges urbans anuals en aquests territoris, considera que “els ajuntaments catalans es trobaran en una situació d’indefensió per una normativa que comporta una sèrie de conseqüències directes i negatives per al transport públic i el conjunt dels usuaris dels serveis, i de les quals no n’han estat mai informats”.

Per aquest motiu, una delegació de l’AMTU, encapçalada pel seu president, Jordi Xena, i el director general de l’associació, Joan Prat, s’ha reunit amb el Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, per sol·licitar al govern espanyol que modifiqui urgentment la Llei d’IVA perquè les aportacions al transport públic estiguin, en tot cas, exemptes d’IVA.

En aquest sentit, Jordi Xena, president de l’AMTU i alcalde de Santa Maria de Palautordera, assenyala que “el pagament d’aquest IVA per part de les administracions públiques implicarà un desequilibri econòmic de les concessions i contractes de serveis del transport públic, afectant directament als pressupostos municipals i a la ciutadania”.

Des de l’AMTU es considera que aquest fet comportarà conseqüències tals com possibles augments de tarifes als usuaris, retallades en serveis i, en tot cas, un increment del 10% de la despesa pública municipal.

En aquest sentit, Jordi Xena també explica que “una de les preocupacions de l’AMTU és l’impacte que l’aplicaciódel 10% d’IVA pot tenir als nostres municipis associats”. Així, per exemple, per a l’Ajuntament de Terrassa suposaria el pagament addicional d’uns 650.000€ anuals; per a Sabadell, uns 520.000€ anuals; per a Mataró, uns 360.000€ anuals; o per a Sant Cugat, uns 320.000€ anuals. Així mateix, en el conjunt dels municipis associats a l’AMTU representaria, només amb transport públic, un total addicional de més de 3,5 milions d’euros cada any.

Fins ara les aportacions que les administracions públiques feien al transport públic estaven exemptes d’IVA. Però les Corts Generals van aprovar fa dos anys la Llei 28/2014, de 27 de novembre, que modifica la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), per la qual s’estableix que no s’inclouran en la base imposable de l’IVA “les subvencions no vinculades al preu de les operacions, no considerant-se com a tals els imports pagats per un tercer en contraprestació de les operacions esmentades”. L’Agència Tributària considera que les aportacions que la Generalitat i els ajuntaments paguen a les operadores de transport estan vinculades al preu i, per tant, no estarien exemptes d’IVA.

A la reunió mantinguda a Madrid, el Secretari d’Estat d’Hisenda, José Enrique Fernández de Moya, s’ha compromès a estudiar aquesta qüestió i ha demanat a l’AMTU que faci una proposta per resoldre la problemàtica, per analitzar-la i poder-hi donar una resposta.

De moment, però, l’Agència Tributària ja ha iniciat expedients de gestió i inspecció tributària a algunes operadores concessionàries de transport públic a Catalunya, amb l’objectiu de reclamar-los el 10% de l’IVA no tributat durant les anualitats de 2015 i 2016 i, en alguns casos, també estan essent requerides per pagaments d’anualitats anteriors a aquests anys.

Així mateix, des de l’AMTU es tem que aquesta interpretació de la Llei reguladora de l’IVA pugui afectar no només a les concessions públiques del transport, tant urbà com interurbà, sinó que també pugui fer-se extensiu a qualsevol altra concessió i/o contracte de serveis on les administracions contribueixen amb cànons i quotes que permeten l’efectiva prestació dels serveis.