logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Demana el mateix sistema de càlcul de la Comunitat de Madrid i que tingui en compte les 13 comarques que integren l’ATM de Barcelona

Granollers, 19 de desembre de 2016

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) reclamarà al govern espanyol que incrementi les aportacions per finançar el sistema de transport públic de Catalunya. El Comitè Executiu de l’AMTU, celebrat el passat divendres, 16 de desembre, ha aprovat una resolució en què s’insta els ministeris de Foment i Hisenda a recuperar els nivells d’inversió de fa sis anys, ja que el 2010 l’aportació era de 200,08 MEUR i aquest 2016 ha estat de 98,63 MEUR. Cal recordar, en aquest sentit, que sobretot la Generalitat ha hagut de sufragar aquesta diferència.

Al mateix temps, la proposta acordada també reclama un nou sistema de càlcul per finançar el transport públic, atès que les aportacions es reben des del govern central són en base a 7 comarques, i no per a les 13 que actualment integren l’ATM (Autoritat del Transport Metropolità) de Barcelona.

A la resolució aprovada, l’AMTU també recorda que el transport públic de la regió metropolitana i les comarques adjacents s’han sostingut amb les aportacions que han anat incrementat tant la Generalitat, com l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona) i l’Ajuntament de Barcelona (veure gràfica). Davant la disminució de finançament de l’estat, aquestes tres administracions n’han assumit la diferència i també els augments de cost, degut a una millora de la prestació dels serveis, a l’ampliació de les tarifes socials i a la congelació dels títols de més recurrència.

En aquest sentit, la proporció del transport públic de l’ATM de Barcelona que finança la Generalitat de Catalunya ha passat del 43% l’any 2008 al 51% aquest 2016. En la mateixa línia, l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB finançaven un 15 i un 12% del servei ara fa vuit anys, i actualment n’assumeixen el 19 i 16%, respectivament. Pel que fa a l’estat espanyol, l’any 2008 pagava un 29% del servei, mentre que ara sosté només un 14% del cost.

Per revertir aquesta situació, cal que els ministeris d’Hisenda i Foment contemplin una partida de 108,6 MEUR per a l’ATM de Barcelona als Pressupostos Generals de l’Estat de 2017. Aquesta xifra significaria un augment de 10 milions respecte el 2016, alhora que l’ATM podria reduir a zero el dèficit previst per a aquest any.

Cal que el govern espanyol a financi el transport públic de l’àrea de Barcelona en el seu conjunt, ja que actualment fa la seva aportació en base a 7 comarques, quan en realitat l’ATM està formada per 13. A dia d’avui, doncs, queden fora del finançament una part d’Osona, i les comarques del Moianès, el Ripollès, el Bages, l’Anoia i el Berguedà.

Amb els acords aprovats aquest divendres, l’AMTU s’afegeix a la reclamació que aquesta setmana han fet la Generalitat, l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB i l’ATM cap a l’administració de l’Estat per aconseguir un millor finançament del transport públic.

L’AMTU
L'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació de municipis lliurement adherits, que té per objecte donar suport tècnic, jurídic i administratiu als associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic. Qualsevol ens local de Catalunya pot formar-ne part.

Actualment l'AMTU té associats 91 entitats: 89 municipis i 2 Consells Comarcals, amb una població representada de 2 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 42 milions el 2015.

Els objectius de l’AMTU són: assolir un finançament estable pels municipis associats, per tal que puguin fer front al manteniment i la millora dels seus transports públics, la dotació de més i millors infraestructures, i el mutu ajut, formació, informació i coordinació entre els seus associats, per tal que el transport públic i la mobilitat sostenible guanyin protagonisme, usuaris i prestigi social.

Actualment l'AMTU també gestiona, per encàrrec de l’ATM, el títol de transport T12, fora de l'àmbit de la primera corona tarifària del sistema integrat de transport (STI) de Barcelona, així com els ajuts per a la millora de les xarxes de transport públic dels municipis del STI de Barcelona i també realitza activitats per a la promoció del transport urbà i la mobilitat sostenible, edita la revista MobiliCAT, i organitza anualment la Jornada Catalana de la Mobilitat.