logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Aquest estudi, que identifica tots els serveis de transport públic existents a la C-17, ha de servir com a eina de diagnosi i per fer propostes de millora

 5 d’octubre de 2016

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) ha elaborat un mapa del transport públic a l’eix de la C-17, que dóna una visió global del transport de passatgers dins d’aquest àmbit. A partir de l’estudi realitzat sobre l’oferta de transport públic existent a l’àmbit territorial de la C-17, el document presentat aquesta setmana ha de servir com a eina de diagnosi i per fer propostes de millora.

L’estudi de l’AMTU, encarregat per l’associació Xarxa C-17, inclou la identificació de tots els serveis de transport públic existents a la C-17, i principalment les línies interurbanes que ofereixen part del trajecte des de l’àrea d’influència d’aquesta carretera cap a Barcelona i viceversa, amb l’objectiu de crear una base de dades centralitzada i fiable.

El director general de l’AMTU, Joan Prat, explica que “aquest és el primer estudi d’aquestes característiques que realitzem, i esperem fer-ne més ja que creiem que és una eina molt útil, que permet detectar si hi ha zones amb un índex baix de servei i introduir millores per als usuaris”. Prat ha afegit també que “la nostra voluntat és que, a partir d’aquests estudis, puguem elaborar un mapa del transport de cada comarca”.

L’abast territorial de l’anàlisi de l’estudi de l’AMTU és el comprès per la Baixa Cerdanya, el Ripollès, Osona, el Vallès Oriental (únicament part central) i Garrotxa (Olot). D’altra banda, el document no inclou l’estudi de les infraestructures viàries i ferroviàries, ni l’anàlisi de transport privat i de mercaderies.

7 operadors de transport a la C-17
La primera conclusió que recull l’estudi de l’AMTU és que a l’àmbit territorial de la C-17 hi ha 7 empreses que operen els serveis regulars de transport públic per carretera. D’aquestes, Sagalés és l’operador que té més del 75% dels serveis. Tanmateix, no es disposa de la majoria de dades de la demanda (viatgers) d’aquests serveis, desglossades per línies, ni matrius d’origen i destinació dels viatges que es realitzen.

Tampoc es tenen dades de la mobilitat de les persones desglossades per municipi i, per tant, es fa difícil conèixer com es mou la gent entre aquestes ciutats, tot i que, el més probable és que ho faci en transport privat per la manca d’oferta de transport públic.     Estudi C 17 R2

105 línies de transport regular per carretera
S’han detectat 105 línies de transport regular per carretera, que suposen 214 trams/variants analitzats. Aproximadament el 80% de les variants té servei en dies feiners lectius, mentre que el 70% també en té en dies feiners no lectius. Del total de variants analitzades, gairebé la meitat deixa de prestar servei els dissabtes, amb una mitjana per variant de 1,33 expedicions/dia. Els diumenges el 37% de les variants donen servei, amb una mitjana de 0,7 expedicions/dia.  

Així mateix les línies de bus amb millor oferta, en dia feiner laborable, són l'Exprés.cat (e12) entre Vic i Barcelona, i la línia entre Granollers i Montornès del Vallès, amb gairebé 40 expedicions/dia.

Joan Prat explica que, a partir de les dades que proporciona aquest estudi, “ara cal analitzar-les i veure quines són les mancances i si hi ha part de la població que queda sense servei”. De fet, l’AMTU proposa fer tres tipus d’anàlisi:

1/ Una diagnosi municipal del transport públic. Es podrien analitzar, per exemple, els percentatges de població a cada certa distància de parades del transport públic. També es podria fer el mateix en polígons industrials.

2/ Una diagnosi de connexió entre els diferents municipis. Permetria quantificar l’oferta entre diferents poblacions i fer comparatives.

3/ Elaboració d’eines de millora d’informació per a l’usuari. L’objectiu seria millorar la informació del servei disponible d’autobusos interurbans en un àmbit geogràfic determinat (generalment la comarca).