logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

En aquesta jornada, l’AMTU ha explicat què signifIcarà per a la comarca la implantació d’aquest sistema de transport que busca donar resposta a les necessitats reals dels municipis.

 Sant Feliu de Llobregat, 17 de març de 2016

El president de l’AMTU, Jordi Xena, ha afirmat en l’obertura de la presentació que “el TAD és el sistema de transport que pot arribar de forma més a equitativa a més usuaris”. De la mateixa manera, el president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà, també ha dit que “el TAD és un tema estratègic”.

La jornada ha reunit regidors i tècnics de mobilitat interessats en la posada en marxa d’aquest tipus de transport. Carles Labraña, director de l’estudi i tècnic de l’AMTU, i Jordi Singla, de l’empresa adjudicatària de l’estudi, han explicat els avantatges que suposarà per a la comarca del Baix Llobregat la implantació d’aquest tipus de transport. En aquest sentit, Labraña ha explicat que el TAD dóna resposta a la necessitat de ser més eficaços i eficients en matèria de transport sobretot en els municipis de baixa densitat de població o en aquells llocs on els equipaments estan molt allunyats del centre.

Des de l’AMTU es considera que el repte és trobar un sistema per a subministrar un transport públic de bona qualitat, accessible i assequible tant per l’usuari, com per l’administració, i que atengui les necessitats bàsiques de comunicació. Buscant que els horaris s’adaptin a l’usuari i no a l’inrevés com ara.

Durant la jornada, s’ha explicat les diferents tipologies de serveis TAD que hi pot haver segons l’itinerari , les parades i la flexibilitat del servei, i com funcionen els diferents tipus de servei. Així mateix, també s’han posat exemples de casos d’èxit a Catalunya i Europa, on ja s’ha implantat el TAD.

Aquesta primera jornada ha servit, doncs, per posar les bases per iniciar l’estudi del TAD al Baix Llobregat. Els assistents han rebut un qüestionari que hauran de complimentar i fer arribar a l’AMTU. Aquestes dades serviran per complimentar l’estudi inicial i fer una diagnosi del sistema actual de transport al Baix Llobregat, i a partir d’aquí establir un model de gestió i fer les propostes d’actuació més adequades per a la comarca.