logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

L’AMTU celebra l’aprovació per unanimitat al Parlament de Catalunya de la llei de finançament del sistema integrat del Transport Públic de Catalunya. Aquesta llei regula les formes amb què es finança aquest sistema, a través d'aportacions institucionals i impostos. Des de l’AMTU també es valora molt positivament que la llei també implanti la integració tarifària i posi la base per a la posada en funcionament de la T-Mobilitat.

La llei defineix quines són les fonts de finançament del transport públic català: les aportacions institucionals mitjançant contractes-programa, les tarifes i també les taxes i impostos que gravin la contaminació atmosfèrica produïda per vehicles de motor en desplaçaments privats. És a dir, es fixa que el sistema de tarifació segueixi sent de titularitat i gestió pública, i al mateix temps que es puguin garantir els recursos necessaris per mantenir el sistema de transport públic.

El text aprovat també regula la integració tarifària i els títols de transport, a més d'obligar a implantar un únic sistema de pagament integrat per desplaçament que inclogui transbords i afavoreixi la intermodalitat.Aquest punt serà la base legal sobre la qual se sustentarà la T-Mobilitat, una targeta integrada amb preus adaptats a cada usuari en funció del nombre de viatges i altres circumstàncies personals com l'edat o la feina.

Des de l’AMTU es valora molt positivament l’aprovació d’aquesta llei que ha de ser l’oportunitat de millorar el finançament local i fer sostenible un servei bàsic de transport públic accessible per a tota la ciutadania del país, així com ha de garantir l’equitat en l’accés dels ajuntaments als recursos per aplicar aquests serveis. A més, la llei ha d’aprofundir i apostar de forma decidida per la implantació del model de transport a la demanda, un model que l’AMTU podria gestionar a nivell català, tal i com va destacar el president de l’entitat Joan Mora en la seva compareixença al Parlament el passat mes de febrer. Llavors, Mora va defensar el paper que pot tenir l’AMTU com a estructura associativa i institucional per aprofundir en la gestió mancomunada de serveis i afavorir la sostenibilitat del sistema.

 

Granollers, juliol de 2015