logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Image Nota de premsa AMTU
25 de setembre de 2013

 

En el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, L’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) presenta els resultats de l’Enquesta de Mobilitat Interurbana als habitants de l’àmbit AMTU (2a corona metropolitana). Aquesta enquesta, duta a terme durant els mesos de maig i juny de 2013 per l’Institut Apolda SL amb la col·laboració d’ALG, es fa cada dos anys (les anteriors són dels 2011 i 2009) amb l’objectiu de conèixer a fons la mobilitat interurbana dels ciutadans de la 2a Corona Metropolitana (CM), i com a conseqüència, poder articular una política de mobilitat i foment del transport públic adient a les necessitats i mancances detectades.

Entre les principals novetats detectades en els resultats de l’enquesta hi trobem una disminució de desplaçaments interurbans en dia feiner per motius ocupacionals, sobretot a la 1a CM, mentre que augmenten els desplaçament personals. Les dades permeten veure un increment percentual en la utilització del transport públic versus el privat ens els desplaçaments interurbans. El nombre de desplaçaments per persona i dia feiner disminueix per primer cop, passant de 2,34 (2009 i 2011) a 2,14. Aquests resultats s’atribueixen a la crisi econòmica i a l’augment de l’atur.

D’altra banda, hi ha un increment pel que fa al grau d’ocupació del vehicle privat (cotxe i motocicleta), passant de l’1,52 al 1,83 persones per vehicle. Cal fer notar que l’absència de vehicle propi sumada a l’absència adequada de transport públic penalitza fortament la capacitat de viatjar, i per tant, de treballar i/o estudiar, dels afectats. Això es repeteix en les enquestes realitzades en anteriors edicions. Així, la gent que no disposa de vehicle i no realitza un desplaçament interurbà mai és del 58,7%, i al contrari, la que sí que en té i en realitza en dia anterior o habitualment, és del 66,98%.

Entre els resultats també hi trobem la confirmació d’una tendència que ja hem observat des del 2009: els ciutadans de l’AMTU tenen com a primera destinació les pròpies ciutats AMTU, i la segona destinació és la 1a CM. Els habitants de làmbit AMTU realtizen diàriament 2.213.810 viatges interurbans. D’aquests, els que tenen origen AMTU, el 76,2% es queden dins el mateix àmbit AMTU, i el 19,6% van a la 1a CM. Amb aquests resultats es manté la tendència dels anteriors anys, on la 2a CM és el principal destí. Pel que fa als motius dels desplaçaments, la gran majoria (44,5%) es desplaça per motius laborals i gestions de feina, mentre que per motius personals un (47,4%) i per anar a estudiar un (10,0%).

Una altra de les conclusions que es poden extreure d’aquest estudi és que els ciutadans de l’àmbit AMTU es mouen principalment amb transport privat dins d’aquest àmbit, perquè no hi ha transport públic adequat a les seves necessitats. Segons ens mostren les dades, les mateixes persones quan tenen una millor oferta de transport públic l’utilitzen, com ho demostra que, quan tenen com a destinació la 2a CM representen el 11,4%, mentre que quan la destinació és la 1a CM la xifra puja al 35,7%. Així, un 72,1% dels enquestats afirmen que utilitzarien el transport públic si disposessin d'una bona oferta, i un 68,2% afirmen que no l’utilitzen perquè no n’hi ha o és molt deficient.

Les dades posen de manifest un cop més el dèficit estructural de transport públic que pateix la segona corona metropolitana, que també s’ha vist afectada clarament per la crisis econòmica. Si voleu consultar les dades completes de l’enquesta, cliqueu aquí