logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Image Nota de premsa AMTU
13 de setembre de 2011

Una de les principals conclusions que es poden extreure d’aquest estudi és que els ciutadans de l’àmbit AMTU es mouen principalment dins d’aquest àmbit, i per fer-ho utilitzen el transport privat perquè no hi ha transport públic adequat a les seves necessitats.

Per encàrrec de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) l’Institut Apolda, SL, amb la col·laboració d'ALG, ha realitzat, durant la primavera de 2011, una enquesta de mobilitat en l'àmbit AMTU (2a Corona Metropolitana).

L'objectiu de la realització d'aquesta enquesta és conèixer a fons la mobilitat interurbana de la 2a Corona Metropolitana (CM), i com a conseqüència poder articular una política de mobilitat i foment del transport públic adient a les necessitats i mancances detectades. La intenció és realitzar aquesta enquesta cada dos anys per veure si hi ha alguna evolució remarcable en aquest període en algun dels seus paràmetre o resultats.

Tal i com ja va confirmar en l’anterior enquesta, el primer resultat a destacar és que els ciutadans de l’AMTU tenen com a primera destinació les pròpies ciutats AMTU, i la segona destinació és la 1a CM. En tot l’àmbit AMTU es produeixen diàriament 2.449.065 viatges interurbans, dels quals el 78% es queden dins el mateix àmbit AMTU, i el 18,4% van a la 1a CM. Pel que fa als motius dels desplaçaments, la gran majoria (45,5%) es desplaça per motius laborals, mentre que els estudis i les gestions personals ocupen el 2n (9,4%) i 3r lloc (7,8%).

D’aquests resultats se n’extreu la conclusió que en pocs anys s’ha capgirat el destí dels viatges. Abans, la 1a CM era el principal destí, i ara ho és la 2a CM. Aquest fet explica la diferent utilització del transport públic. Els ciutadans que utilitzen el transport públic quan tenen com a destinació la 2a CM representen el 10,7%, mentre que quan la destinació és la 1a CM la xifra puja al 40,1%. Això s’explica per la manca de dotació de transport públic en els municipis de la 2a CM respecte els de la 1a.

Així, un 50,8% dels enquestats afirmen que utilitzarien el transport públic si disposessin d'una bona oferta, i un 65,7% afirmen que no l’utilitzen perquè no n’hi ha o és molt deficient.

Per tant, una de les principals conclusions que es poden extreure d’aquest estudi és que els ciutadans de l’àmbit AMTU es mouen principalment dins d’aquest àmbit, i per fer-ho utilitzen el transport privat perquè no hi ha transport públic adequat a les seves necessitats.

Novetats a l’enquesta: coneixement i ús de la LOF i visió sobre una estació de l’AVE a la zona AMTU.

Un de les novetats d’aquesta enquesta és que es preguntava pel coneixement de la Línia Orbital Ferroviària. El 35,1% dels enquestats diuen haver-ne sentit a parlar. Aquest percentatge és major a les comarques del Garraf i l’Alt Penedès, on supera el 50%. Amb independència de si la coneixien o no, el 40% dels enquestats (896.553 persones) es manifesta favorablement al seu ús per al seus desplaçaments habituals futurs.

Pel que fa a la hipòtesi d’una estació de l’AVE al Vallès, ubicada entre Sant Cugat i Barberà del Vallès, per anar cap a Madrid o cap a França sense haver d’entrar i sortir a Barcelona Sants, un 52,4% diu que la faria servir, percentatge que és clarament superior a la comarca del Vallès Occidental (71,8%).

Per a més informació: www.amtu.cat


Repercusió als mitjans