logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Millores en l'explotació del servei (velocitat comercial)

Actuacions en el recorregut de la línia del transport públic (urbà/interurbà)

Implantació d'un carril bus a la ciutat Informació vademècum

Implantació de prioritats a la sortides de les parades del TPU (compra/subministrament/instal·lació/senyalització) Informació vademècum

Implantació de girs exclusius pel TPU (compra/subministrament/instal·lació/senyalització)

Implantació de sistemes de control de l'aparcament en l'itinerari bus

Implantació de sitemes automàtics de vigilància a les parades de TPU per evitar l'aparcament de vehicles mal estacionats

 

Semàfors exclusius

Compra/Subministrament de semàfors exclusius per a bus

Implantació de semàfors exclusius per a bus

Instal·lació de semàfors amb prioritat bus

 

Pilones

Compra/Subministrament de pilones per col·locar en el recorregut de la línia TPU i evitar els vehicles mal estacionats

Instal·lació de pilones per col·locar en el recorregut de la línia de TPU i evitar els vehicles mal estacionats

 

  

Increments en l'explotació del servei (cobertura del servei)

Ampliació de la cobertura horària (més expedicions a l'inici o finalització del servei en dies feiners, dissabtes, els festius o el mes d'agost)

Increment de la freqüència de pas (més expedicions dins l'horari actual)

Increment del nombre de parades (més parades dins les línies actuals)

Increment del nombre de línies (noves línies a afegir a les actuals)

Reestructuració/optimització de les línies actuals (millores en el traçat de les línies actuals) Informació vademècum

 

Adquisició de vehicles (compra, leasing,...)

Compra/Leasing de vehicles amb plataforma baixa i rampa, per a la renovació o augment de la flota actual

Compra/Leasing de vehicles que millorin l'edat mitjana de la flota, per a la renovació o augment de la flota actual

Materials per l'adaptació dels nous vehicles al STI (validadores)

Renovació parcial d'elements del vehicle per:adaptar-se normes qualitat, millores ambientals,...

Implantació d'elements que facilitin l'accés a PMR, rètols i/o megafonia d'avís de parada per a sords i invidents, etc.

 

Actuacions a les parades del bus (velocitat comercial i/o qualitat del servei)

Plataformes a les parades (urbà - interurbà) Informació vademècum

Compra/Subministrament de plataformes prefabricades

Instal·lació de plataformes prefabricades

Adequació de les voreres/espai davant de les parades i/o recorregut per accedir-hi

 

Marquesines a les parades (urbà - interurbà) Informació vademècum

Compra/Subministrament de marquesines a les parades del transport públic

Instal·lació de marquesines a les parades del transport públic

 

Pals de parada a les parades (urbà - interurbà) Informació vademècum

Compra/Subministrament de pals de parades del transport públic

Instal·lació de pals de parada a les parades del transport públic

 

Altres actuacions a les parades del bus

Implantació de sistemes d'ajut a l'explotació (SAE) (parades, implant.)

Implantació d'informació del servei a les parades (horaris, plànols,...)

Compra/Subministrament de bancs per a les parades del bus urbà

Pintat (de nou o manteniment) de l'espai reservat per l'estacionament del bus en una parada urbana i/o interurbana

Implantació dels bancs a les parades del bus urbà

 

Promoció i millora de la qualitat del TPU

Obtenció d'una certificació ISO-UNE pel servei total i/o parcial de TPU

Realització d'enquestes de qualitat percebuda del servei de TPU

Realització d'estudis de mobilitat per a la creació d'un nou servei de TPU (nova línia)

Realització d'estudis per a la millora del servei de TPU actual (reestructuració servei, creació línies, implant. carril bus,...)

Implantació d'una web del transport o millora de l'actual

Publicació i edició de material per informar sobre millores realitzades al TPU: edició de guies, nous horaris, nous plànols,...

Auditories per l'estalvi de les emissions i els consums de les flotes dels vehicles que realitzin el TPU

Campanya per informar sobre les millores fetes al TPU (personal) **

Promoció del servei existent de TPU (servei/actuacions inaugurades abans del 2009) **

Implantació d'una oficina de mobilitat ** Informació vademècum

Implantació del mòdul escolar "Viatjo amb tu!" ** 

Implantació del mòdul per a la gent gran "Amb tu, hi vaig segur!" **

 

** L'IMPORT PER AQUESTA ACTUACIÓ NO POT SUPERAR EL 5% DEL TOTAL SUBVENCIONAT