logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Febrer 2006 - 2a Jornada AMTU sobre mobilitat metropolitana. S'incorporen les esmenes de l'AMTU al Decret d'Estudis d'Avaluació de la Mobilitat Generada. 1,5M€ d'ajuts per al Transport Urbà. Reunió del CE de l'AMTU. L'AMTU creix i amplia l'horari.