logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Juliol 2006 -Es presenta l’informe de seguiment de les obres del PDI. Reunió del Comitè Executiu de l'AMTU. Estudi de Barcelona Regional per millorar el sistema de transport públic. L'AMTU adquireix el domini .cat.Primera reunió de tècnics de l'any 2006. Bons resultats en l'enquesta de satisfacció de la 2a jornada.