logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Octubre 2007 -L’AMTU presenta els seus projectes per al 2008 i publica: la seva memòria d'activitats i el dossier AMTU 2006. L'AMTU es reunirà un cop al mes amb el Ministeri de Foment per treballar en la mobilitat de la 2a CM. El Pla Director del tren orbital, a informació pública.