logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Juliol 2009 - T12 - Comença a funcionar la targeta. Liquidació del CP 07/08. Visita a jornades de mobilitat. Router universitari online. Seus: Assemblea 2009 i Jornada AMTU 2010. "Viatjo amb tu!".