logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2006 - MCRIT - AIMSL

Aquest estudi de novembre de 2006, avalua la repercussió de la integració tarifària sobre els serveis de transport públic urbà als municipis de l’AMTU que tenien transport urbà abans que aquest formés part del Sistema Tarifari Integrat (STI) de l’ATM. L’objectiu és avaluar quins efectes econòmics ha tingut el fet d’integrar-se al STI. S’estudien un total de 15 municipis.

Tenint com a principals indicadors els ingressos abans i després de la integració i l’evolució de la demanda, s’arriba a la conclusió que la integració suposa una major utilització del transport urbà, amb un increment anual de viatgers a l’entorn de 2,5/3%, però que aquest augment de la demanda no queda compensat amb la disminució de la tarifa dels títols integrats en comparació amb els títols propis.

Els usuaris amb títols propis han disminuït, i han augmentat els usuaris amb títols integrats, que com ja s’ha dit tenen una tarifa menor. A més, també s’ha de tenir en compte l’augment dels costos d’explotació del transport com a conseqüència d’aquest augment de la demanda. Així doncs, els costos són majors i els ingressos menors, i també cal afegir l’estancament en l’increment de nous viatgers un cop l’efecte de la integració ha apropat, durant els primers mesos nous usuaris en la utilització dels serveis urbans.

 

2014 - AIMSL 

L'estudi del 2014 té per objecte analitzar l’evolució dels ingressos per bitlletatge als diferents serveis urbans de transport públic de les ciutats de l’àmbit AMTU, actualitzant els indicadors que es van tenir en compte a l’estudi del 2006 sobre l’avaluació de la repercussió de la integració tarifària sobre els serveis de transport urbà.

A més es genera automàticament un informe per cada municipi sobre l’evolució dels ingressos per bitlletatge a través d'una aplicació on-line a partir de les dades que es disposen, i que permet analitzar la seva evolució automàticament a mesura que s’omplin les dades anualment.

Diagrama DAFO - Integració tarifària d'un servei de TPU