logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2006 - Barcelona Regional

ImageL’objectiu d’aquest estudi, realitzat l’any 2005, és assolir un model que redueixi la necessitat futura del vehicle privat en els desplaçaments i elaborar propostes per millorar l’accessibilitat al transport públic. Aquestes propostes es centren en dos àmbits: una nova xarxa de rodalies per augmentar i millorar la capacitat del sistema ferroviari entre els municipis de la 2a corona i la ciutat de Barcelona; i la millora del transport públic per carretera.

Les previsions indiquen en un futur proper un augment significatiu de la mobilitat, motivat pel creixement demogràfic i la concentració urbana, que suposarà una major pressió sobre les infraestructures del transport. La xarxa viària haurà de suportar increments del trànsit superiors al 50%, i per això es fa necessari plantejar propostes per poder solucionar aquesta situació. Veure el plànol on es fa una proposta d’intercanviadors Bus-Tren i Bus-Bus.

D’una banda, i pel que fa a les rodalies ferroviàries, es plantegen dues opcions: realitzar millores puntuals a la xarxa existent, que suposarien un augment de la capacitat operativa, amb un 50% més de trens; o “El Metro Regional”, la configuració d’una xarxa a escala regional amb la creació de nous intercanviadors en punts d’encreuament i de noves línies no radials: la línia transversal orbital.

ImageTambé preveu les duplicacions de via, un nou túnel a l’entrada de Barcelona des del Vallès, i noves línies i variants ferroviàries. Pel que fa referència al transport públic per carretera, actualment l’autobús només representa un 18% de la demanda del sistema de transport públic interurbà de la 2a corona. Per això es proposa configurar corredors preferents d’autobús i de carrils bus; construir intercanviadors per potenciar l’efecte xarxa tren-bus, i també configurar una xarxa d’autobús. En funció d’aquestes millores s’ha calculat una captació del cotxe del 8,17% per part del sistema de transport públic, el que suposarà una reducció significativa del trànsit en la xarxa viària metropolitana i, per tant, un canvi de tendència important en les pautes de mobilitat actuals. És a dir, en total el transport públic captarà 144.000 nous viatgers per mobilitat obligada (120.000 cotxes) entre cada origen i destí, que en l’escenari tendencial seran viatges en cotxe.