logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2016 - Mcrit (Conveni amb la Diputació de Barcelona)

L’ordenació i regulació de l’aparcament és un instrument clau per a la consecució d’un sistema de mobilitat sostenible amb un ús més racional del vehicle privat i la recuperació de l’espai públic per al vianant.

Els objectius del present estudi són els següents:

· Realitzar un benchmarking de sistemes d’aparcament regulat en calçada: sistema de regulació (rotació, residents, mixt,...), sistema de gestió (públic, privat,...) i tecnologies.

· Identificar i caracteritzar els sistemes d’aparcament regulat en calçada existents: detecció de patrons comuns i diferències en funció de les característiques del municipi. En aquest cas, l’anàlisi s’ha centrat en els municipis associats a l’AMTU. S’exclou Barcelona i els municipis de l’entorn; pràcticament tots ells presenten algun tipus de regulació de l’estacionament, generalment en els centres urbans i generant places d’aparcament per a cobrir els dèficits residencials. El PMMU de l’AMB els analitza i n’extreu les principals conclusions següents:

o El 65% dels residents disposen de plaça d’aparcament fora de calçada. A Barcelona aquest percentatge puja al 80% mentre que els municipis més densament poblats (1a corona), presenten dèficit d’aparcament residencial.

o Únicament Barcelona utilitza l’estacionament com a eina de gestió de la mobilitat de forma generalitzada a tota la ciutat. La majoria de ciutats només regulen una mínima part de l’aparcament a les zones més centrals del municipi per donar satisfacció a la demanda de rotació.

o Fora de Barcelona, únicament alguns municipis veïns com l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues i Sant Adrià de Besòs han implantat places per a residents per mitigar l’efecte frontera general per la implantació de l’Àrea Verda a Barcelona. A la resta de municipis de l’AMB, Montgat i Sant Joan Despí tenen un reduït nombre de places per a residents.

o Hi ha Importants diferències de tarifes i limitacions de la durada màxima d’estacionament.

o En quasi tots els municipis, excepte Barcelona, la tarifa de la zona regulada és molt inferior a l’aparcament soterrani.

· Proposar mesures que tendeixin a clarificar i harmonitzar l’aparcament regulat.

· Desenvolupar una guia que faciliti la presa de decisions en matèria de regulació d’aparcament.