logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2014 - Lavola (Conveni amb la Diputació de Barcelona)

La comunicació entre l’usuari del transport públic i el servei s’efectua en diferents moments i per mitjà de diferents canals de comunicació: al punt de parada, dins del propi autobús, per mitjà de fulletons en paper, en la pàgina web, per les xarxes socials...

En els darrers anys el desenvolupament de les tecnologies vinculades a sistemes intel·ligents de transport (ITS) i Smartcities han tingut una implantació molt important en tots els sectors i també en el sector del transport de persones. Tenint en compte tant la importància de la comunicació de la informació del transport públic a l’usuari com la implantació de les noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà (AMTU) i la Diputació de Barcelona, han impulsat la realització del present estudi.

L’objectiu principal d’aquest estudi és valorar com es dóna la informació a l’usuari en els serveis de transport urbà i en especial en els municipis de l’àmbit AMTU (a les parades, al web, a les xarxes socials, aplicatius per a mòbils, etc.), i com percep aquesta informació l’usuari habitual del servei. Així mateix s’ha elaborat un recull d’experiències a escala local, regional o internacional relacionades amb la informació a l’usuari del transport públic i que poden tenir aplicació als municipis que formen l’AMTU.

La finalitat d’aquest treball recau en la recerca dels instruments i canals més útils per tal de garantir una bona comunicació a l’usuari dels serveis de transport urbà. La implantació i dinamització d’aquests instruments pot recaure en l’operador del servei, l’administració local o supramunicipal o fins i tot amb el propi usuari del servei.