logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2008 - INECO

Després d'haver analitzat les diverses possibilitats de desenvolupament de les xarxes locals de transport públic i sobre la base de criteris tècnics, s'han seleccionat sis municipis del territori AMTU (Terrassa, Sabadell, Mataró, Sitges i Sant Cugat – Cerdanyola).

Per a cadascun d'aquests municipis es va desenvolupar una proposta de metro lleuger, tenint en compte les característiques de la seva inserció urbana, el mallat de la xarxa i la seva potencialitat. Així mateix s'han consensuat aquests corredors amb cadascun dels Ajuntaments. 

Cadascuna d'aquestes propostes s'han avaluat tant des del punt de vista tècnic com econòmic, estudiant les inversions necessàries i els possibles ingressos i despeses d'operació i manteniment.

Finalment es presenta un anàlisi econòmic-financer, on es podrà apreciar la possible viabilitat financera de cadascuna de les propostes, per al seu desenvolupament en concessió privada, en el marc d'una participació públic privada PPP.