logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2011-2012 LAVOLA

2013-2015 DUNA

(Accedir a la web del programa)

 

Amb tu, hi vaig segur!En els últims anys, la població s'enfronta a grans canvis demogràfics, augmentant de manera significativa el percentatge de persones de més de 50 anys. Gran part d'aquesta població són conductors en actiu altament dependents del vehicle privat com a mode de transport habitual. A mesura que l'actual generació del cotxe envelleix, el número de persones grans que utilitzen el transport privat també incrementa; persones que sovint obvien alternatives ecològicament més sostenibles, saludables i econòmiques.

D'aquesta preocupació neix el programa europeu AENEAS, inclòs en el Programa Energia Intel·ligent per Europa, que té per objectiu millorar l'atractiu del transport públic sostenible i promoure canvis de comportament entre les persones grans per a que facin ús de mitjans de transport energèticament més eficients.

Des de l'AMTU, Agrupació de Municipis amb Transport Urbà, es treballa en la promoció del transport públic mitjançant diferents projectes: el 2008 es va crear el Programa d'educació per a la mobilitat en transport públic entre els escolars i, ara, es va un pas més enllà elaborant el Programa educatiu per a la gent gran per a moure's en transport públic de forma segura.

  

Objectius

El programa té per objectiu principal fomentar l'ús del transport urbà entre les persones de més de 65 anys. Per això ofereix els coneixements i les eines necessàries perquè els passatgers guanyin autonomia i seguretat alhora que viatgen de manera confortable i segura. Els objectius específics del programa són: 

• Promocionar l'ús del transport públic entre les persones grans de la zona AMTU i fidelitzar-los com a clients.

• Conscienciar al públic objectiu dels beneficis i avantatges ecològics, econòmics, socials i de salut que aporta l'ús del transport públic.

• Donar eines a les persones grans perquè se sentin més segures en l'ús del transport públic.

• Aconseguir que les persones grans siguin agents transmissors dels beneficis i avantatges d'utilitzar el transport públic.

• Formar als conductors de transport públic per tal de conscienciar-los de les necessitats de les persones grans pel que fa a la seguretat en els trajectes.

• Fer conscient a la població de les necessitats de les persones grans en l'ús del transport públic.

 

 

El programa es basa en tres activitats diferents:

 

"Un viatge segur" Informació vademècum

Amb tu, hi vaig segur!Curs per a passatgers d'autobús de més de 65 anys dimensionat per a un grup de màxim 10-12 persones. El curs està format per dues sessions, una teòrica i una pràctica, que tenen una durada de dues hores, amb un descans de 15 minuts.

La finalitat del curs és oferir els coneixements i les eines necessàries per a que la gent gran pugui guanyar en autonomia i seguretat aprenent a viatjar en transport públic de manera confortable i segura.

Durant el curs es treballaran diferents àmbits temàtics, fent especial èmfasi en l'autonomia i la seguretat de les persones grans. El conjunt dels continguts del curs es poden agrupar en tres grans blocs temàtics: "el transport urbà al municipi", "fer-se gran i usar el transport urbà" i "seguretat, salut i confiança en el transport urbà".

 

"Conductors de primera" Informació vademècum

Amb tu, hi vaig segur!

Curs per a conductors de transport públic dimensionat per a un grup de 15 persones com a màxim. Està format per una única sessió de 3 hores de durada (amb un descans de 20 minuts), de caire teòric però en la que s'intercalen petits exercicis pràctics per assentar els continguts exposats i comprendre'ls a través de diferents dinàmiques participatives.

La finalitat del curs és conscienciar als conductors de les flotes d'autobusos dels municipis de l'àrea AMTU sobre les necessitats i els requeriments de les persones grans a l'hora de fer ús del transport públic. Paral·lelament es tractaran temes relacionats amb la mobilitat sostenible.

Els continguts teòrics es divideixen en quatre blocs temàtics diferents però interrelacionats: "conducció i gent gran", "conducció, seguretat i salut", "conducció i sostenibilitat" i "conducció i civisme".

 

"Fem de la mobilitat una festa!" Informació vademècum 

Amb tu, hi vaig segur!Jornada de sensibilització en la qual els assistents poden aprendre i entendre quines són les dificultats amb les quals es troben les persones grans a l'hora d'utilitzar el transport públic i, al mateix temps, oferir a les persones grans les eines necessàries per tal d'incrementar la seva seguretat en els viatges amb transport urbà. Es tracta d'una jornada adreçada a la ciutadania en general, doncs tothom ha de ser conscient de les necessitats d'aquest segment de població i així facilitar-los l'accés a tot tipus de serveis, en especial, al transport públic.

Per tant, consisteix en un acte inter-generacional on tota la població del municipi hi té cabuda. Està pensada per a poder ser realitzada principalment en el marc de la Setmana de la Mobilitat Sostenible, tot i que pot realitzar-se sota altres contextos, segons determini cada municipi.