logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

La realització i difusió d’estudis sobre mobilitat és una de les actuacions que impulsa l’AMTU. Fins al setembre del 2007 s’han realitzat tres estudis conjuntament amb la Diputació de Barcelona, que han estat encarregats a consultories externes, de reconeguda vàlua i experiència en el camp específic de cada un d’ells. Les conclusions d’aquests estudis s’han presentat públicament. [Estudis realitzats]

D’acord amb la finalitat fundacional de l’AMTU, que té com un dels seus objectius enaltir i promoure el transport urbà i interurbà, tant dels municipis lliurement adherits a l’agrupació, com de la mobilitat en general de tot l’àmbit de la 2a corona metropolitana, s’organitzen les jornades AMTU, adreçades a alcaldes, regidors i tècnics responsables del transport públic dels ajuntaments de Catalunya. Per confeccionar els programes de les jornades, l’AMTU defineix com a principal objectiu contribuir a difondre les experiències més reeixides en el camp del transport públic, mitjançant les conferències i presentacions dels especialistes, així com oferir una plataforma on debatre els temes fonamentals que els prestadors d’aquest servei tenen ara mateix. [Jornades celebrades]