logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

D’acord amb els seus principis fundacionals, l’AMTU ha desenvolupat la seva activitat en aquest període en base als següents eixos bàsics:

1.- Millora del finançament dels serveis de transport públic urbà dels seus municipis adherits.

2.- Millora de les infraestructures de suport a la mobilitat de la segona corona de la Regió Metropolitana de Barcelona.

3.- Assessorament tècnic als associats en el camp del transport públic urbà i la mobilitat.

4.- Anàlisi de la situació de la mobilitat a l'àmbit AMTU: Estudis i Jornades AMTU.

5.- Publicacions AMTU.