logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

 

Esquema de la infraestructura

 Comarques i municipis afectats

 eix caldes
Font: Avanç del pdI 2009-2018
     
Vallès Oriental:   Caldes de Montbui; Palau-solità i Plegamans; Santa Perpètua de Mogoda; Mollet del Vallès; La Llagosta
     

Esquema de la infraestructura

 

 

Comarques i municipis afectats

 

 

Descripció de la infraestructura proposada

L’Eix de Caldes està definit per la relació que uneix la riera de Caldes amb l’àrea del Baix Vallès. Es tracta d’una relació d’important demanda, tant interna com externa amb la resta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

La infraestructura proposada consisteix en carri bus segregat  (plataforma reservada d’autobús) en la majoria de trams i separat amb pintura dins la zona urbana de Palau-Solità i Plegamans. L’Eix neix a la sortida de Caldes i acaba connectant directament a la C-33 per accedir a Mollet.

Pel que fa al traçat, només el pdI 2001-2010 defineix amb algun detall la plataforma reservada, establint que des de Caldes de Montbui el nou servei de transport recorre l’eix de la Riera de Caldes fins arribar a Santa Perpètua on es divideix en dos ramals, un cap a Mollet del Vallès, que té parada a l’estació de Mollet Sant Fost (R-2), i l’altra que travessa Santa Perpètua de Mogoda i arriba a LaLlagosta amb intercanvi a l’estació de Santa Perpètua (R-3), la futura estació de Santa Perpètua (línia Papiol-Mollet) i l’estació de la Llagosta (R-2).

 

Avantatges de la infraestructura

Principals avantatges que permet la plataforma reservada d’autobús de l’Eix de Caldes:

- Millora de la freqüència del servei entre l’àrea del Baix Vallès i la Riera de Caldes: la plataforma reservada suposa un augment de capacitat destinada exclusivament al transport públic, pel que es podran planificar els serveis independentment del trànsit rodat.

- Millora del temps del trajecte en transport públic: la plataforma reservada suposa un increment de la velocitat comercial dels autobusos, al no interferir aquest amb els vehicles privats. En definitiva, això es tradueix en un benefici considerable en termes de temps de viatge per a la demanda cada cop més creixent del servei exprés de la Vall de Tenes actualment en servei.

- Major fiabilitat i comoditat del servei de transport públic: l’exclusivitat de via per als autobusos es tradueix en menors maniobres d’accelerada i frenada, a més d’un major compliment de l’horari establert en planificació i, per tant, es brinda l’oportunitat de donar a l’usuari informació de qualitat sobre l’estat del servei en temps real.

 

Cronologia

Els antecedents cal buscar-los al Pla Director d’infraestructures de la RMB (pdI) 2001-2010, al Pla d‘Infraestructures del Transport de Catalunya  (PITC) 2006-2026 i a l’Avanç del pdI 2009-2018, on es planteja la construcció d’una plataforma reservada per a autobús a l’eix de, plantejant-se com a una infraestructura ampliable per acollir plataformes tramviàries, si la demanda així ho requereix, sense un cost addicional d’inversió excessiu.

Pel que fa al pdI 2001-2010, es planteja que la mobilitat externa i interna dels municipis que componen l’àrea del Baix Vallès i la Riera de Caldes té suficient entitat com per proposar la potenciació de TPC en el corredor Caldes-Mollet/Santa Perpètua, de manera que es pugui satisfer la demanda generada en l’actualitat i els increments previstos en el futur.

Pel que fa al PTIC 2006-2026, es posa de manifest que es tracta d’un eix d’important demanda de l'àrea del Baix Vallès i la riera de Caldes que podrà donar servei tant a la demanda interna de l'àmbit com connectar amb la xarxa ferroviària.

Per altra banda, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona, aprovat el 20 d’abril de 2010 per Govern de Catalunya, planteja una solució tramviària per a aquest eix, integrada en una xarxa de tramvia més àmplia tant al Vallès Oriental com al Vallès Occidental.

 

Estat actual

Inversions i fites previstes

(Font: pdI 2001-2010 i avanç pdI 2009-2018)

Infraestructura Inversió pdI 2001-2010
Plataforma reservada per a autobús a l’Eix de Caldes 120,7 M€
Font: pdI 2001-2010

Característiques tècniques (segons pdI 2001-2010)

Nombre de parades: 28

Longitud (km) 21,4

Demanda captada en dia feiner 16.200

Termini (segons avanç pdI 2009-2018)

Les actuacions estaran operatives l’any 2018.

Fites (segons avanç pdI 2009-2018)

Any 2015: obres en curs

 Beneficis socials de la proposta

L’actuació a la xarxa viària per a la millora de les prestacions del servei de transport públic per carretera requereix una inversió limitada però a canvi s’obtenen importants beneficis socials que es concreten en un guany de temps, millorar el repartiment modal del transport públic i una reducció de la pol·lució atmosfèrica.

 

Estat de la tramitació

A l’espera de l’encàrrec de la redacció de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental

 

Propostes / suggeriments

L’AMTU proposa com a solució infraestructural per a l’Eix de Caldes la plataforma reservada per a autobús, amb tal configuració que, si la demanda així ho permet, pugui ser ampliable i transformada en sistema tramviari.