logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Esquema de la infraestructura

 Comarques i municipis afectats

Carrils Bus-Vao mapa
Font: Avanç del pdI 2009-2018
     
Anoia:    Sí
Bages:    Sí
Baix Llobregat:    Sí
Garraf:    Sí
Maresme:    Sí
Vallès Occidental:    Sí
     

 Descripció de la infraestructura proposada

Els corredors BUS-VAO (o carrils BUS-VAO) consisteixen en carrils reservats en una autopista o autovia, que comparteixen tant el transport públic (TP), especialment els autobusos, com els vehicles d’alta ocupació (VAO), definits per un nombre mínim de passatgers (en general dos o més en un cotxe) i que estan destinats a fomentar una mobilitat més sostenible a favor del TP i a maximitzar l’ocupació dels vehicles privats. En definitiva, per al transport públic són infraestructures que fomenten la priorització de la circulació d’autobusos sobre la resta d’usuaris de la carretera en aquelles relacions d’accés a les ciutats on hi ha una elevada congestió.

La infraestructura dels carrils BUS-VAO es caracteritza, en general, per disposar de plataforma íntegrament segregada per als vehicles que estan autoritzats a circular-hi. Els carrils es localitzen a les carreteres, autopistes o autovies principals als accessos de les grans ciutats i estan destinats a donar prioritat als autobusos de transport públic i als vehicles amb una ocupació elevada en trams on sovint s’hi donen episodis de congestió (sobretot a l’hora punta) o per salvar obstacles com semàfors, sortides i/o entrades a les vies, etc. Es separen de la resta de la circulació en general amb barreres físiques, tot i que en certs casos s’indiquen mitjançant línies vials a la calçada.

L’ús del carril BUS-VAO es limita a vehicles de transport públic i a vehicles amb una ocupació superior a un número mínim fixat de viatgers. En aquest sentit, el carril ha d’estar adequadament senyalitzat, informant als conductors del nombre mínim d’ocupants requerit, i ha d’estar controlat per tal d’evitar el seu ús per part de vehicles no autoritzats.

El Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya, aprovat el 2006, planteja les següents tipologies pel que fa a infraestructures destinades a fomentar l’ús del transport públic:

 • Carril bus - VAO segregats: consistent en plataformes segregades d'autobús que es comparteixen amb vehicle privat d'alta ocupació; una opció per a les principal entrades de Barcelona.

 • Carril bus no segregat: consisteix en carrils de bus separats amb pintura que comparteix calçada.

 • Actuacions puntuals de prioritat: consisteixen en actuacions que donin prioritat a l'autobús en punts conflictius de les ciutats mitjançant semaforització adequada (priorització de l’autobús) en les rampes de sortida i entrada i fins i tot creació de carrils d'entrada i sortida especials i exclusius per a l'autobús que permetin connectar-se sense interrupcions amb la xarxa urbana.

 

Pel que fa a l’àmbit AMTU es plantegen un total de 5 corredor BUS-VAO, quatre d’ells d’accés a la ciutat de Barcelona (Maresme, Vallès, Baix Llobregat Nord i Baix Llobregat Sud) i un a l’eix Vilanova i la Geltrú – Sitges – Sant Pere de Ribes. A continuació es detallen cadascun d’ells.

 

Carril BUS-VAO del Maresme

El carril BUS-VAO del Maresme es localitza a la carretera C-31 al Maresme i va des de Mataró fins a la Pl. de les Glòries, accedint a la ciutat de Barcelona per la Gran via de les Corts Catalanes al nord. En la configuració d’aquest corredor es distingeixen dos trams:

  • Tram Mataró – Montgat: es configura un carril Bus-VAO

  • Tram Montgat – Pl. de les Glòries: carrils bus des d’un Km abans de la bifurcació amb la Pota Nord (B-20) fins Glòries, marcat amb pintura només en el sentit d’entrada a la ciutat de Barcelona.

 

Actualment, el segon tram (Montgat – Pl. de les Glòries) es troba ja en operació.

Els carrils BUS-VAO del Maresme i de la C-58

Sr. Josep Gallego,FECAV-Jornades AMTU-2012

 

Carril BUS-VAO del Vallès

El carril BUS-VAO del Vallès es localitza a la carretera C-58 i va des de Ripollet fins a la Meridiana a Sant Andreu, dins de la ciutat de Barcelona. Té una longitud total de 6,8 km i disposa d’una plataforma de 10 metres d’amplada distribuïda en dos carrils de 3,5 metres i dos vorals de 1,5 m. La seva configuració es caracteritza per tenir infraestructura segregada, localitzada en la major part del recorregut a la mitjana de l’autopista al mateix nivell que la calçada actual, a excepció del tram final on s’ha previst elevat.

Actualment ja es troba en funcionament des del 29 d'octubre de 2012. Les obres han comportat una inversió de 80 MEUR i estan cofinançades amb fons europeus.

Els vehicles que poden circular pel carril bus-Vao són: Vehicles destinats al transport públic de viatgers (autobusos, taxis, etc), degudament autoritzats; Turismes o vehicles mixts adaptats amb tres o més ocupants; Motocicletes;Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i vehicles ecològics de baixa emissió autoritzats i amb etiqueta acreditativa al parabrisa, per mitjà del portal www.ecoviat.com.

 

Carril Bus-Vao

 

 

El model de funcionament des de la data d'inici segueix el següent esquema horari:

Dies feiners

Entre les 6,30 i les 13h, estaran oberts en sentit d'entrada a Barcelona

Entre les 16h i les 22h, estaran oberts en sentit de sortida de Barcelona

La resta del dia, els carrils no estaran operatius

Caps de setmana i festius

El funcionament del carril bus-Vao respondrà a les necessitats del trànsit

 

Aquest model de funcionament general es podrà modificar en funció de les operacions especials de trànsit, en cas d'emergències, o per raons de fluïdesa del trànsit.

 

Distintius vehicles ecològics

Els conductors de vehicles ecològics que vulguin utilitzar el carril bus – Vao hauran d'introduir les dades al portal www.ecoviat.com per tal de comprovar que es compleixin els requisits i obtenir el distintiu corresponent. Un cop rebuda, aquesta etiqueta acreditativa s'ha de col·locar al parabrisa del vehicle. Els conductors de vehicles ecològics que ja estan registrats en aquest portal, la rebran automàticament, perquè si ho desitgen puguin utilitzar també el carril bus-Vao de la C-58.

 

Nous serveis bus exprés

Coincidint amb l'obertura del nou carril bus-Vao, dilluns, 29 d'octubre varen començar a funcionar quatre línies de bus ràpid, dins la futura xarxa "exprés.cat":

Barcelona – Ripollet: Freqüència de 10 minuts en hora punta, 15 minuts en hora vall i el temps de recorregut serà de 30 minuts. Inclou un nou servei tots els caps de setmana cada 60 minuts i durant el mes d'agost cada 30 minuts.

Barcelona – Sabadell (nova línia directa): Freqüència de pas de 15 minuts de dilluns a divendres feiners, unirà Barcelona i Sabadell en 30 minuts.

Barcelona – Terrassa (nova línia directa): La nova línia ofereix serveis exprés cada 20 minuts de dilluns a divendres feiners, amb una durada del trajecte de 40 minuts, sense necessitat de transbordament.

Barcelona – Cerdanyola del Vallès – UAB: S'ofereixen serveis cada 20 minuts en hora punta.

La parada a Barcelona de les quatre línies serà a Sagrera-Meridiana, on hi ha correspondència amb el Metro i Rodalies de Catalunya. Aquestes línies disposen d'informació als usuaris en temps real mitjançant pantalles d'informació dinàmica i els vehicles són accessibles.

- L'ampliació de la C-58, més lògica de VAO que d'autobús

Associació per a la Promoció del Transport Públic-2012

 

> Notícia relacionada (6 de març de 2014): "El Departament d'Interior aposta per obrir el bus-VAO en els dos sentits de manera permanent"

 

Carril BUS-VAO del Baix Llobregat Nord

El corredor BUS-VAO del Baix Llobregat Nord es localitza a la carretera B-23 i va des de Molins de Rei fins a Barcelona. Aquest corredor és molt important pel que fa a l’accés a Barcelona pel Nord-oest i requereix la potenciació d’un corredor d’autobusos per als viatgers interurbans. A més, es tracta d’un corredor molt important per a mercaderies, amb elevades previsions de trànsit de camions degut a les previsions de creixement del Port i l’àrea Logística del seu voltant i, per tant, el Ministeri de Foment està estudiant l’anomenada via de camions, des de Cornellà fins a la ZAL i el Port. Tot i això, aquest tram és insuficient i és necessari allargar-lo Llobregat amunt.

La solució per al carril BUS-VAO consisteix en ampliar l’Autopista AP-2 a 5 carrils per sentit: 2 carrils per a bus i vehicles pesants i 3 carrils per a vehicles lleugers; marcats en pintura per a una millor gestió en casos espacials com l’hora punta, sortides i entrades els cap de setmana, entre d’altres, i un control d’accés al carril mitjançant fotografies

Pel que fa al traçat, els carrils naixerien a la zona del meandre de Castellbisbal. L’accés dels vehicles es podria fer al mateix meandre de Castellbisbal, amb la connexió de les autopistes A-2 i AP-7, a l’enllaç de Castellbisbal, amb la incorporació des del lateral de la B-30, i a l’enllaç de Molins de Rei.

Així mateix, es planteja una bifurcació del carril dedicat a la confluència de la Ronda Litoral i la B-23 amb dos traçat:

  • Carril bus segregat a la B-23 fins a la Diagonal

  • Corredor paral·lel al riu Llobregat fins la Gran Via, on els vehicles pesants es dirigirien cap al Port i la ZAL i els autobusos s’incorporarien al carril BUS-VAO del Baix Llobregat Sud.

    

Carril BUS-VAO del Baix Llobregat Sud

El corredor BUS-VAO del Baix Llobregat Sud es localitza a les carreteres C-246 i C-32 i va des de Castelldefels fins a Pl. Espanya accedint a la ciutat de Barcelona per la Gran Via de les Corts Catalanes al sud.

En la configuració del corredor BUS-VAO del Baix Llobregat Sud es distingeixen tres trams:

  • Tram Castelldefels – Sant Boi: on es configura un carril bus urbà prenent un carril als vehicles; aquests hauran d’utilitzar els carrers del límit extern dels polígons, propers a la C-32

  • Tram Sant Boi – Riu Llobregat: on es configura un carril bus segregat exclusiu al qual s’hi podran incorporar o desincorporar els busos provinents de l’autovia de Castelldefels (C-31)

  • Tram Riu Llobregat – Pl. Espanya: on es configura un carril busmarcat amb pintura que discorrerà pel tronc central de la Gran Via

 

Addicionalment, es planteja una pacificació de la C-246 en zona urbana.

 

Carril BUS-VAO a l’eix Vilanova i la Geltrú – Sitges – Sant Pere de Ribes

El corredor BUS-VAO del l’eix Vilanova i la Geltrú – Sitges – Sant Pere de Ribes es localitza a la carretera i C-246a i va des de Vilanova i la Geltrú fins a Sitges passant per Sant Pere de Ribes. La fricció amb els polígons de recent creació fa necessari segregar amb pintura un carril bus, gairebé urbà, per potenciar millor aquest eix.

Avantatges de la infraestructura

Principals avantatges que permet el carrils BUS-VAO:

 • Els carrils BUS-VAO en tots els accessos a la ciutat de Barcelona beneficien per igual a tots els territoris de la Regió Metropolitana de Barcelona en les seves relacions amb la capital.

 • Millora de la freqüència del servei de transport públic entre les poblacions de la RMB i la ciutat de Barcelona: la priorització del transport públic sobre la resta de vehicles permet l’augment del nombre d’autobusos d’accés a la ciutat de Barcelona.

 • Millora del temps del trajecte en transport públic: la priorització del transport públic permet que aquest eviti els trams de carretera amb més congestió, sobretot a l’hora punta, la qual cosa es tradueix en una millora de la velocitat comercial dels autobusos, així com també una reducció dels costos d’operació dels prestador de servei de transport públic.

 • Transvasament d’usuaris del vehicle privat al transport públic: degut, per una banda, a la millora de la freqüència del servei (major fiabilitat del transport públic) i del temps de viatge, i, per l’altra banda, a un aspecte o component psicològic que té un carril BUS-VAO sobre els usuaris del vehicle privat al veure que el transport públic va més ràpid en el recorregut que realitzen.

   

Cronologia

El juliol de 2006 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya 2006-2026 (PITC), on s’estableixen de manera exhaustiva les infraestructures de transport a Catalunya destinades a fomentar l’ús del transport públic (carrils BUS-VAO, carrils bus, actuacions puntuals de prioritat per al transport públic, millora de l'emplaçament i disseny dels punts de parada, serveis exprés, serveis directes que enllacin les ciutats més importants utilitzant els principals corredors viaris o autobusos guiats). En aquest sentit el PITC planteja els següents 6 grups de corredors metropolitans de transport públic per superfície:

1. Connexió Baix Llobregat - Vallès pel centre: vial Granollers-Rubí.

2. Connexió Vallès Occidental - Vallès Oriental.

3. C-31 Sant Pere de Ribes-Vilanova.

4. Eix de Caldes.

5. Accessos d'entrada a les principals àrees urbanes de Catalunya.

6. Corredors d'accés a Barcelona: específicament el PITC assenyala:

-C-32 - Gran Via des de Castelldefels fins a plaça d’Espanya.

-A-2 / AP7 fins a Diagonal / Gran Via.

-C-58 Sabadell - Meridiana Sant Andreu.

-C-31 un quilòmetre abans de la bifurcació amb la Pota Nord (B-20) fins a Mataró.

 

El PITC estimà al seu moment un pressupost per a totes aquestes actuacions de carrils bus en 355 M€, posant èmfasi en què el pressupost final dependria molt de la tipologia final.

En base a les disposicions del PITC, el mateix any 2006 GISA adjudica la redacció del projecte constructiu del carril BUS-VAO de l’autopista C-58 entre Ripollet i Barcelona. Al setembre de 2008, l’empresa pública TABASA adjudica per licitació pública l’execució de les obres d’aquest carril BUS-VAO per un import de 80 milions d’euros.

Al juny de 2009, l’Avanç del Pla Director d’Infraestructures de la RMB 2009-2018 defineix actuacions d’infraestructura de Transport Públic Col·lectiu a l’àrea metropolitana de Barcelona. En concret, proposa quatre tipus d’actuacions:

1.Plataformes reservades a l’eix de Caldes i a la C-245 (Castelldefels – Cornellà), amb l’opció de poder reutilitzar-se com a plataformes tramviàries

2.Carrils BUS-VAO d’accés a la ciutat de Barcelona, a la C-58 (accés a la Meridiana des del Vallès Occidental), B-23 (accés a la Diagonal des del Baix Llobregat) i C-32 (accés a la Gran Via des del Maresme)

3.Carrils bus destinats a autobusos, a la C-31 (Montgat-Pl. de les Glòries), aeroport de Barcelona, UAB i municipis mitjans de la RMB

4.Centres operatius de gestió d’autobusos a El Prat, Viladecans i Badalona

 

Finalment, més recentment, al maig de 2011 per a l’ATM es realitzà un estudi de dimensionament de carrils bus en carreteres i accessos a ciutats intermèdies de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), com a complement dels carrils BUS-VAO plantejats per als accessos a la ciutat de Barcelona. En concret, l’estudi proposa 12 punts de la xarxa viària de la RMB amb l’objectiu d’encaixar-les amb suficient detall per poder encarregar els projectes constructius. Les propostes estan destinades a estalviar temps de recorregut a les expedicions de transport públic per carretera, millorar la competitivitat del transport terrestre, millorar la qualitat del servei i fomentar-ne el seu ús.

 

Estat actual

Inversions i fites previstes (font: diverses)

 

 

Infraestructura Inversió (IVA exclòs)
 
Inversions previstes per l’Avanç del pdI 2009-2018  
Subprograma de plataformes reservades 113,8 M€
Subprograma de carril Bus-VAO 328,4 M€
Subprograma de carril bus i augment de capacitat per al TPC 50,0 M€
Construcció de centres operatius 124,5 M€
 
Pressupost del carril BUS-VAO a la C-58 - font: Diari de Sabadell (2012) 80,2 M€

 

Termini

Les diverses actuacions proposades per l’Avanç del pdI 2009-2018 han d’estar totes elles operatives l’any 2018.

Fites

Any 2015: obres en curs.

Característiques tècniques

Longitud total carril bus - VAO: 32,3 km

Beneficis socials de la proposta

L’actuació a la xarxa viària per a la millora de les prestacions del servei de transport públic per carretera requereix una inversió limitada però a canvi s’obtenen importants beneficis socials que es concreten en un guany de temps, millorar el repartiment modal del transport públic i una reducció de la pol·lució atmosfèrica.

 

Estat de la tramitació

 • Carril Bus-VAO del Maresme: el carril bus entre Montgat i la Plaça de les Glòries està en operació

 • Carril Bus-VAO del Vallès: en funcionament des del 29 d'octubre de 2012

 • Carril Bus-VAO del Baix Llobregat Nord: el carril bus-VAO a la B-23 d’accés a la ciutat de Barcelona per la diagonal té l’Estudi informatiu redactat, pendent de l’estudi d’impacte ambiental

 • Carril Bus-VAO del Baix Llobregat Sud: el carril bus a la carretera C-245 té l’estudi informatiu aprovat