logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Esquema de la infraestructura

 

Comarques i municipis afectats

La Selva: Blanes; Maçanet de la Selva; Massanes

Maresme: Arenys de Mar; Canet de Mar; Sant Pol de Mar; Calella; Pineda de Mar; Santa Susanna; Malgrat de Mar; Tordera

 

Descripció de la infraestructura

La línia R-1 Molins de Rei – Mataró – Maçanet/Massanes, que pertany a la Xarxa de Rodalies de Barcelona, té una longitud total de 95,1 km i transcorre per les províncies de Barcelona i Girona, incloent les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme i La Selva. La línia presenta un recorregut que voreja tota la costa del Maresme i creua el cor de l’àrea metropolitana de Barcelona. Originàriament, la infraestructura ferroviària a Mataró, la primera inaugurada a la Península, iniciava el seu recorregut a l’Estació de França, però posteriors modificacions de traçat i l’eliminació del tram ferroviari entre l’estació de França i Sant Adrià del Besòs van portar a l’actual traçat des de l’àrea de la Sagrera.

L’actuació que es proposa afecta el tram entre les estacions d’Arenys de Mar i Blanes, que té una longitud total de 24,2 km i afecta a un total de 10 estacions. A continuació es descriuen les característiques actuals d’aquest tram, relatives al traçat, electrificació, estacions i serveis existents.

 

Traçat

El tram afectat per l’actuació proposada s’inicia a l’estació d’Arenys de Mar on es passa de doble via a via única. El tram només està dotat de doble via en algunes estacions. La traça a partir d’Arenys de Mar és més sinuosa que en la zona del Baix Maresme, tenint un tram complicat entre Sant Pol de Mar i Calella, on ha de passar per diversos túnels. Un cop a l‘Alt Maresme segueix cap a Malgrat de Mar i a partir d'aquí s'endinsa cap a l’interior passant pels afores de Blanes cap a Maçanet on es troba amb la línia de Granollers.

 

Superestructura

Pel que fa a l’electrificació, el tram es caracteritza per ser de via única electrificada, la catenària de la qual es compensada, de 3.000 volts i de corrent contínua. El balast utilitzat en el tram, així com en tota la línia, es de tipus silícic i està dotada de travessa de formigó bibloc tipus RS i carril UIC-54.

En relació a les instal·lacions de seguretat i comunicacions, la línia disposa de:

  • Bloqueig automàtic en via única (B.A.U.) entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes.

  • Balisa tipus ASFA y comunicació tren – terra.

  • Integració al Centre Tècnic de Control (C.T.C.) de l’Estació de França a Barcelona.

 

En relació a les estacions, entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes existeixen 9 estaciones i 1 baixador, la llista de les quals s’ha recollit a la taula adjunta (font: www.trenscat.cat).

Nom de la parada

Tipus de parada

P.K.*

 

Arenys de Mar

Estació

38+000

Canet de Mar

Estació

41+000

Sant Pol de Mar

Estació

45+000

Calella

Estació

48+700

Pineda de Mar

Estació

51+200

Santa Susanna

Baixador

53+300

Malgrat de Mar

Estació

55+700

Blanes

Estació

60+100

Tordera

Estació

65+900

Maçanet-Massanes

Estació

75+300

* El P.K. inicial igual a 0+000 s’haconsiderat a la futura estació de La Sagrera de Barcelona

 

Situació actual dels serveis ferroviaris

El tram de la línia de rodalies R-1 entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes permet velocitats màximes de 140 km/h, amb rampes màximes de 12 mil·lèsimes.

En aquest tram només hi circulen trens de rodalies, ja que no hi ha trens de mitjana distància, de llarga distància o de mercaderies excepte en cas d'incidència a la línia de Granollers. Per tant, el tipus de servei ofert és molt semblant a un metro. Hi ha serveis entre L'Hospitalet i Molins de Rei fins a Calella, Blanes i Maçanet.

En referència a la freqüència de circulacions, existeixen tres trams amb certes diferències:

  • Tram Mataró – Calella: freqüència de pas de 20’ per a la majoria de serveis, amb algunes freqüències de 10’ a les hores punta del matí i de la tarda.

  • Tram Calella – Blanes: freqüència d’1 tren cada 30’, tant en hora punta com en hora vall.

  • Tram Blanes – Maçanet-Massanes: freqüència d’1 tren cada 1h.

 

Pel que fa a la demanda de la línia, el Pla de Transports de viatgers de Catalunya indica que l’any 2009 la totalitat de la línia R-1 va ser la segona línia de Rodalies en nombre de viatgers en hora punta i sentit (27.185 viatgers/ hora punta i sentit).

 

Descripció de la infraestructura proposada

L’estudi funcional, en redacció i licitat pel Ministeri de Foment el novembre de 2011, inclourà com a proposta de millora del tram entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes la duplicació de via del tram Arenys de Mar – Blanes. Segons la licitació de l’estudi per part del Ministeri de Foment es preveuen analitzar unes alternatives que es basaran en la duplicació de la via única existent en aquelles zones on sigui possible, tenint en compte que bona part del recorregut travessa zones molt properes al litoral de la costa, amb una urbanització molt estesa, on difícilment es disposa de l’espai necessari per a la implantació de la segona via. Per això, es preveu que l’estudi també plantegi l’anàlisi i l’estudi d’altres possibles solucions que permetin l’increment de capacitat del tram, amb canvis del traçat actual o altres actuacions singulars.

A l’estudi també s’inclou la reforma de les estacions, així com la millora dels sistemes de senyalització i de les instal·lacions d’electrificació.

 

Avantatges de la infraestructura

Principals avantatges que permet el desdoblament de la línia R-1 de Rodalies entre Arenys i Maçanet:

  • Millora de la freqüència del servei entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i la comarca de l’Alt Maresme: el desdoblament d’una línia ferroviària permet augment la capacitat de circulació de trens, al disposar de dues vies de tal manera que trens en sentit contrari no han de compartir infraestructura de via.

  • Millora del temps del trajecte en transport públic: no existeix limitació de circulació de trens en sentit contrari, que en una via única han d’espera a les estacions o als punts de creuament de trens fins que els trams en via única quedin lliures per a la circulació.

 

Cronologia

Els antecedents cal buscar-los al Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), en el qual s’inclou, com a una de les seves directrius bàsiques, el desenvolupament de les xarxes de rodalies a les principals ciutats espanyoles. En aquest sentit, el Pla de Rodalies de Barcelona assumeix les directrius d’actuació del PEIT, en un marc de mobilitat sostenible, definint i programant les actuacions a dur a terme en l’àmbit de les infraestructures ferroviàries de Barcelona.

Així mateix, tant el Pla Director d’Infraestructures de la Regió Metropolitana de Barcelona 2001-2010 com l’avanç del pdI 2009-2018 també l’inclouen com una de les actuacions proposades per a la xarxa de Rodalies de Barcelona.

En aquest context, el novembre de 2011 el Ministeri de Fomento licita l’estudi funcional per a la duplicació de via del tram Arenys de Mar-Blanes, amb un pressupost base de licitació de 708.000 euros (IVA inclòs), amb un termini d’execució de 24 mesos.

 

Estat actual

Inversions i fites previstes (font: Pla Director d’Infraestructures de la RMB – ATM)

 

 

Infraestructura

Inversió

Desdoblament Arenys de Mar – Maçanet-Massanes

550 M€ sense IVA

Font: pdI 20111-2020

Termini

Any 2015 S'hauran licitat les obres

Any 2020 s'hauran executat les obres

Fites

Any 2015: l’obra estarà en execució.

Característiques tècniques

  • Longitud: 24,2 km

  • Nombre d’estacions: beneficia a 10 estacions

Beneficis socials de la proposta

L’actual servei de la línia R-1 en el tram comprés entre Blanes i Calella (sentit descendent) és de 4 serveis entre les 6h i 7h i de dos serveis en períodes d’hora punta, mentre que en el tram Calella – Blanes, la freqüència és de 3-4 serveis a l’hora punta. La creixent demanda en aquest corredor exigeix la construcció de la doble via per incrementar la freqüència de pas i reduir el temps de viatge. A més, una duplicació de via sempre comporta el benefici de l’increment de la fiabilitat del servei, perquè en cas d’averia, tall de via o de qualsevol tipus d’incidència es pot continuar oferint com a mínim un servei ferroviari degradat.

 

Estat de la tramitació (font: Ministerio de Fomento)

Estudi funcional Arenys de Mar-Blanes licitat amb un pressupost de licitació de 708.000 euros i amb un termini d’execució de 24 mesos.