logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Eines per a la mobilitat metropolitana: Infraestructures i finançament

La 2a jornada AMTU que porta el títol: “Eines per a la mobilitat metropolitana: infraestructura i finançament”, acull també la 1a Jornada del programa europeu PIMMS de Bones pràctiques de mobilitat. Té lloc a Mataró el dia 1 de març de 2006. 

Els principals temes que es tracten són el finançament del transport públic, el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya i la presentació de l’estudi sobre la millora del transport públic a la 2a corona metropolitana.

Aquesta jornada, organitzada per l’AMTU i l’Ajuntament de Terrassa-PIMMS, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’ATM, FGC, l’Ajuntament Mataró i diversos operadors públics i privats, reuneix més de 200 persones entre alcaldes, regidors, tècnics de mobilitat i diverses personalitats relacionades amb el món del transport.   


r11Revista AMTU núm.11

Especial celebració 3a Jornada AMTU (març 2006)

  

Conclusions


1. El transport públic s’ha d’encabir dins les polítiques socials, i és des d’aquest punt de vista que s’ha d’entendre la millora del seu finançament.

2. Cal anar cap a un model ferroviari en xarxa, fomentant les vies transversals i els nodes de connexió.

3. A la 2a Corona metropolitana existeix un gran dèficit d’infraestructures de transport públic que cal corregir per disminuir el número d’usuaris del transport privat. Per aquest motiu és necessària l’acceleració de la construcció de la línia ferroviària orbital.

4. Cal fomentar l’intercanvi d’experiències i bones pràctiques per aprofitar sinergies i aconseguir una gestió de la mobilitat més efectiva.

5. Cal fer participar més l’autobús en la mobilitat interurbana creant corredors preferents en tot l’àmbit de la regió metropolitana de Barcelona.

6. L’increment de viatgers provocat per la integració tarifària no ha fet sinó incrementar el dèficit dels ajuntaments AMTU. Calen fórmules de finançament del transport públic per compensar el dèficit, que evitin dues velocitats dins de la regió metropolitana.

7. Alguns impostos hauran de ser considerats com a nous sistemes de finançament del transport públic per a poder garantir el finançament de les noves necessitats d’infraestructures.

8. Cal anar cap a una integració de les diverses estructures organitzatives de la mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona per aconseguir una màxima eficàcia i eficiència dels recursos utilitzats.

9. Cal potenciar el transport públic als polígons industrials des del punt de vista de política social de transport obligat.

10. La nostra organització AMTU és la interlocutora representativa del transport públic de la 2a corona, amb el desig d’aplegar a tots els municipis que tenen aquest servei.

 

Ponències presentades


Coordinació en la gestió i concentració en les propostes,
  Sr. Antoni Prunés i Santamaria,
  Director General de l’AMTU


El projecte PIMMS,
  Sra. Maria Costa i Soler
  Tinenta d’Alcalde de l’Aj. de Terrassa i Responsable del projecte europeu PIMMS

 

Pla d’Infrastructures de Transport de Catalunya,
  Sr. Manel Nadal i Farreras,
  Secretari per a la Mobilitat de la Generalitat de Catalunya 
  

Estudi sobre la millora del Transport Públic a la Segona Corona Metropolitana,
  Presentació del treball fet per la Diputació de Barcelona,

  Sr. Miquel Sodupe i Roure,
  Director del Consorci Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès

 

Presentació de l’estudi dels costos de la integració tarifaria
  Presentació del treball fet per la Diputació de Barcelona,  

  Sr. Vicenç Izquierdo i Camon,
  Cap del Servei de Vies Locals de la Diputació de Barcelona

 

El Finançament dels Municipis de l’AMTU:

  Participació en el contracte programa estatal,
  Sr. Joan Benet i Guardiola,
  Regidor de Transports Urbà i Aparcaments de l’Aj. de Vilanova i la Geltrú

 

El Finançament del Transport Públic en la Llei de Mobilitat de Catalunya,
  Sr. Miquel Angel Dombriz Lozano,
  Director del Programa per a la Mobilitat de la Secretaria per a la Mobilitat, Generalitat de Catalunya

 

Línia de metros comarcals i el Tren–Tram,
  Sr. Albert Tortajada i Flores, Director d’Explotació de FGC
  Sr. Jordi Julià i Sort, Director General tècnic d’IFERCAT

 

Targetes sense contacte a Lleida. Impactes sobre l’usuari,
  Sr. Josep Maria Martí Escursell,
  Director General de Sarbus

 

Qualitat en el transport públic de Mataró: Millores dirigides a l’usuari,
  Sr. Antonio García Pastor,  Director tècnic CTSA
  Sr. Jaume Bruguera i Pont, Gerent Mataró Bus

 

Pla dels 19 polígons: Valoració i expectatives,
  Sr. Lluís Herran Sànchez,
  Programa per a la Mobilitat, DPTOP, Generalitat de Catalunya

 

Plans específics en el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró,
  Sr. Joan Miró Farrerons,
  Cap del Servei de Mobilitat de l’Aj. de Mataró

 

Projectes Europeus: Terrassa (SUNRISE), Graz i Estocolm,
  Sr. Lluís Alegre i Valls,
  Director del Servei de Mobilitat de l’Aj. de Terrassa

 

Polígons industrials.

  Experiència conjunta de Parets del Vallès, Martorelles i Sant Fost de Campsentelles,
  Sr. Josep Llacuna Alonso, Regidor de Serveis Urbans, Obres i Via Pública de l’Aj. de Parets del Vallès
  Sr. Ramon Sagalés i Orteu, Grup Sagalés.