logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Image

Nota de premsa AMTU

5 d'octubre de 2010

 

L'Agrupació de municipis titulars del servei de transport urbà de la segona corona metropolitana de Barcelona (AMTU), amb la col·laboració de la Dirección de Viajeros de Larga Distancia AVE, ha realitzat un estudi de la mobilitat dels clients del servei AVE.

 

L'objectiu de l'estudi és conèixer la intermodalitat actual de l'estació de l'AVE a Barcelona Sants amb els municipis AMTU (2a CM), preguntant als passatgers de l'AVE que surten de Sants sobre la ciutat d'origen del seu viatge, el seu lloc de residència, i sobre els mitjans de transport utilitzats per arribar i sortir de l'estació.

 

Durants els dies de l'estudi, 22, 23 i 24 de març de 2010, van utilitzar els serveis de Renfe Llarga Distància amb origen Barcelona Sants, un total de 30.390 viatgers. D'aquests, 18.867 van viatjar en trens AVE.

 

 

Origen dels desplaçaments

 

Els resultats de les enquestes demostren que un 62% dels clients AVE a Barcelona, han iniciat el seu desplaçament des d'aquesta mateixa ciutat. Per zones, la EMT suposa el 76,1% de l'origen del desplaçament, mentre que els municipis de la zona AMTU agrupen el 17,9% dels clients del servei AVE. Ambdues zones, per tant, totalitzen el 94% dels viatgers estudiats.

 

 

Mitjans de transport utilitzats per arribar a Barcelona Sants

 

Els residents de la zona AMTU arriben a l'estació de Sants principalment amb Rodalies de Catalunya (54%), seguit del cotxe privat (26%). En canvi, els residents de la zona EMT utilitzen el taxi i el metro per igual (29%) ocupant el tercer lloc el cotxe privat (15%).

 

En conjunt les cadenes unimodals, és a dir, el mateix mitjà de transport durant tot el recorregut, són la gran majoria i suposen el 94% del total, el 89,8% en la zona AMTU i el 96,4% en la zona EMT.

 

 

Previsió sobre els mitjans de transport a utilitzar en el desplaçament de tornada

 

Els entrevistats que tornen amb AVE, des de l'estació de Barcelona Sants als municipis de la zona AMTU tenen previst utilitzar especialment el tren (57,9%), d'altra banda, els usuaris amb destinació a la zona EMT pensen fer-ho en metro (28,3%) i taxi (25%).

 

També en el cas de la tornada les cadenes unimodals són la gran majoria i suposen el 93,6% del total, el 85,7% en la zona AMTU i el 98% en la zona EMT.

 

 

Perfil dels viatgers AVE

 

Més de la meitat de persones que formen part de la mostra d'estudi resideixen habitualment fora de Catalunya, doncs bona part dels desplaçaments són declarats de tornada. Així doncs, Madrid és el principal municipi de residència (34,5%), seguit per Barcelona (19,9%) i Saragossa (7,3%). La zona AMTU suposa el 27,2% en base al total dels residents a municipis de Catalunya.

 

El 57,1% dels entrevistats són homes i el 42,9% dones. Per grups d'edat, el que té major presència és el de 35 a 44 anys (el 23,5% del total).

 

Per finalitzar, cal destacar que en la previsió de tornada dels viatgers entrevistats, els residents de la zona AMTU i EMT tornaran a la mateixa estació de l'AVE de Barcelona Sants, el 90,6% dels primers i el 89,2% dels segons.

 

 

Conclusions

 

Una de les principals conclusions que es poden extreure d'aquest estudi és que la xifra de viatges totals (anada i tornada) des de o a l'AMTU amb AVE Sants és alta (aproximadament, 2.680 viatges/dia, equivalents a 9,5 trens AVE); i que per anar a, o venir de, l'estació de l'AVE de Barcelona Sants a les seves ciutats de residència utilitzen majoritàriament els mitjans de transport públic disponibles, sobretot el servei de Rodalies de Catalunya.

 

 

 

Granollers, 5 d'octubre de 2010

 

Accedir a l'estudi