logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU VAT 002 SalaPREMSA AMTU 003

El conseller de PTOP, Joaquim Nadal, i l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, han acordat impulsar el projecte de regeneració integral de la part sud de la ciutat, i l’ampliació del tram soterrat del perllongament en execució de la línia d’FGC a l’entorn de l’actual Sabadell - Estació.

 

Han signat el conveni de rehabilitació integral dels barris de Creu de Barberà, Campoamor, Espronceda i les Termes, en el marc de la Llei de barris, amb un pressupost de 10,8 MEUR, dels quals la meitat els aportarà el Govern


Han signat el protocol de col·laboració per a ampliar la cobertura de les vies del perllongament de la línia d’FGC fins al passeig de Can Feu, amb un pressupost de 24 MEUR que el cofinançaran el DPTOP i l’Ajuntament

 

 

El Programa de barris, a Sabadell


El conveni signat avui en el marc de la Llei de barris permetrà tirar endavant projectes de rehabilitació integral a la zona sud del municipi, als barris de Creu de Barberà, Campoamor, Espronceda i les Termes.

L’àrea que abasta el projecte té una població de 30.400 habitants, fa frontera amb el municipi de Barberà del Vallès i constitueix una zona d’allotjament històric dels treballadors de la indústria de la zona. El teixit urbà es caracteritza per la ubicació de diferents polígons d’habitatges que es van construir entre els anys 50 i 60 del segle passat, inconnexos entre sí, i una zona més àmplia d’eixample de cases unifamiliars bastant densa que antigament pertanyia a Barberà.


El projecte presentat per l’Ajuntament de Sabadell, inclós en la sisena convocatòria d’ajuts de la Llei de barris, té un pressupost total de 10,8 MEUR, dels quals 5,41 MEUR els aportarà el Govern. Es calcula que el 15% del total de la població de Sabadell, és a dir, més de 30.400 persones, es beneficiaran d’alguna manera de la intervenció projectada.

El projecte proposa aconseguir l’equilibri entre els diferents barris que comformen l’àmbit mitjançant un tractament urbanístic global, així com millorar la seva connectivitat interna amb espais públics i equipaments. Des de la vessant social, l’Ajuntament aposta per la dinamització comercial i actuacions adreçades als col·lectius més vulnerables.

 

Les actuacions més destacables són la urbanització dels quatre eixos principals de l’àrea, els carrers de l’Església Romànica, de Josep Comas, de la Saboneria i de Concha Espina, amb un pressupost total d’1,6 MEUR. Així mateix, es destinaran 1,2 MEUR a la creació de les zones verdes i els espais lliures de les Termes i Campoamor, i un altre milió d’euros a l’ampliació del Centre Cívic Creu de Barberà.

Aquest és el segon projecte de regeneració integral elaborat per l’Ajuntament de Sabadell que rep ajuts de la Llei de barris. Durant la segona convocatòria de la Llei es va triar el projecte de l’entorn del riu Ripoll, que preveia actuacions de millora als barris de Can Puiggener i Torre Romeu, situats a les dues bandes del riu. El pressupost d’aquella intervenció, actualment en marxa, era de 17,9 MEUR, dels quals 8,9 MEUR provenien del Fons de la Llei de barris.

 

 Integració dels FGC fins a Can Feu


D’altra banda, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal, i l’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, han signat avui el protocol de col·laboració per a ampliar el tram soterrat del perllongament en execució de la línia d’FGC a l’entorn de l’actual Sabadell – Estació.

 

 

Actualment, el DPTOP està executant el perllongament de la línia del Vallès d’FGC per a apropar el servei ferroviari a noves àrees de Sabadell, amb una inversió global prevista de 400 MEUR. L’actuació comprèn la creació d’un nou tram de línia de prop de 4,4 quilòmetres, amb 4 noves estacions (Ca n’Oriac, Plaça d’Espanya, Creu Alta-Eix Macià i Plaça Major), i la reforma i soterrament de l’estació existent de Sabadell-Estació (Gràcia-Can Feu).

En aquest sentit, el projecte en execució inclou el soterrament d’un tram de vies existent d’uns 130 metres poc abans d’arribar a l’estació de Sadadell – Estació, mitjançant el canvi de rasant de les vies, perquè discorrin sota la superfície. Ara, amb l’objectiu de millorar la seguretat i la permeabilitat transversal a banda i banda de les vies, s’ha acordat ampliar aquest tram cobert fins al passeig de Can Feu, amb prop d’uns 400 metres més de vies soterrades.

Així, la línia quedarà soterrada ja a l’altura d’aquest passeig, en un tram d’uns 530 metres de longitud total, fins a l’actual Sabadell – Estació, que també se soterrarà i es remodelarà, tal i com estava previst. L’ampliació del soterrament dóna resposta a una antiga demanda ciutadana i elimina fronteres entre barris a la ciutat. El soterrament del tram dels FGC fins a Can Feu s’aprofitarà per transformar el nus viari de l’entrada centre de la ciutat i comportarà la urbanització d’un nou passeig sobre les actuals vies, que connectarà amb el Castell de Can Feu i el bosc adjacent. Amb aquesta proposta, les vies no sortiran a superfície fins passat el passeig de Can Feu.

 

 Prop de 24 MEUR per a cobrir Can Feu


En aquest marc, avui el DPTOP i l’Ajuntament de Sabadell han signat el protocol de col·laboració per a concretar l’aportació econòmica de cada una de les parts per a fer front al finançament necessari per a aquesta actuació que amplia el tram cobert de vies existents en prop de 400 metres de longitud fins a arribar al passeig de Can Feu.

Es preveu que aquesta actuació comportarà un cost aproximat de 24 MEUR, que el cofinançaran el DPTOP i l’Ajuntament de Sabadell.


Millora de la mobilitat i seguretat


Paral·lelament a la signatura d’avui d’aquest protocol que ha concretat l’aportació econòmica necessària, el DPTOP ha iniciat el procés de licitació de l’estudi informatiu i el projecte constructiu que haurà de detallar el procediment i les particularitats d’aquesta actuació.

L’estudi, que s’adjudicarà aquesta primavera i s’haurà de redactar en un termini de 4 mesos, analitzarà les diferents alternatives per al soterrament dels 400 metres de vies fins al passeig de Can Feu, que fins ara es troben a nivell de superfície.


Avancen les obres a Sabadell


Les obres del perllongament de la línia a Sabadell avancen a diferents punts de la ciutat. En aquest sentit, a Sabadell - Estació, s’han iniciat els treballs per executar l’andana provisional al costat de l’estació actual, mentre que a la plaça Major s’estan fent els murs pantalla necessaris per a executar la llosa de cobertura per poder excavar el recinte de l’estació per sota. A l’Eix Macià, s’excava ja el recinte sota la coberta, i també a una part de la Plaça d’Espanya. Es preveu que la tuneladora comenci a perforar el primer túnel cap a la tardor.

L’actuació servirà per dotar la ciutat d’una línia de metro urbà que donarà servei a 7 milions d’usuaris cada any. Es preveu que les obres tinguin una durada de 4 anys, de manera que pugui entrar en funcionament l’any 2012.

 

Informació extreta de la web del DPTOP

Descarregar Comunicat de Premsa DPTOP