logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

 

L’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà permet publicar el seu Dossier AMTU, que permet donar a conèixer als agents del camp de la mobilitat -administracions, operadors, usuaris- un conjunt preseleccionat d'indicadors on es veuen reflectides les característiques dels serveis urbans de les ciutats adherides a la nostre agrupació.
 
El dossier incorpora les dades de tots els ajuntaments, que s’adheriren aquest any a la nostra associació.
 
La metodologia de càlcul és la mateixa que fa servir el DPTOP en els indicadors del transport urbà de viatgers de superfície a Catalunya. Les dades ens han estat facilitades pels propis ajuntaments, a través de les fitxes del servei sol·licitades. Les dades utilitzades per al càlcul dels diferents indicadors pertanyen a l’exercici seleccionat per l'usuari.
 
En el cas de municipis que comparteixen un mateix servei, s’han ponderat les dades totals de la línia per obtenir un valor per cada població. Així, s’ha considerat que el percentatge que subvenciona l’ajuntament sobre el cost final, és el factor que serveix per ponderar quin és el valor aproximat per a aquella població.
 
Des de l’AMTU volem agrair la col·laboració dels responsables polítics i tècnics dels ajuntaments adherits que, any rere any, faciliten la informació necessària per a l’elaboració d’aquest Dossier. Esperem que com a compensació trobin en aquest dossier la informació comparati va que els sigui d’utilitat.

 
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2001
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2002
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2003
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2004
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2005
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2006
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2007
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2008
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2009
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2010
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2011
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2012
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2013
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2014
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2015
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2016
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2017
 
Generar el dossier AMTU per l'any 2018
 
Dossier AMTU per categories d'indicadors: