logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

D'acord amb la finalitat de l'AMTU de defensar els interessos dels municipis adherits en la millora de les seves infraestructures de suport de la mobilitat, es presenten diverses esmenes als instruments de planificació elaborats per les diferents administracions. En concret, cal destacar haver aconseguit la realització de l'estudi de viabilitat, al PITC, de la línia orbital ferroviària, inicialment descartada en el PDI. Aquesta qüestió es converteix en un dels pilars principals a l'hora de defensar la millora de les infraestructures ferroviàries de la segona corona de la RMB.

Altres documents de Planificació emesos per les administracions de l'Estat i la Generalitat que són analitzats pels nostres tècnics i sobre els que s'han emès els corresponents informes d'al.legacions són: el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 (PEIT), el Pla d'infraestructures de transport de Catalunya 2006-2016 (PITC), les Directrius Nacionals de Mobilitat de la Secretaria per a la Mobilitat o el Pla Director de Mobilitat de la RMB (pdM).

Al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya 2008-2012, el Pla Territorial Metropolità de Barcelona es recullien la pràctica totalitat de les propostes de mobilitat per l'AMTU.

A inicis del 2009 es presenta el Pla de Millores de Rodalies de Renfe 2008-2015 a Catalunya, amb un compromís per part de l'Estat de posar al dia tècnicament aquest servei públic. Entre d'altres, aquest Pla recull el compromís d'endegar l'Estudi Informatiu de la Línia Ferroviària Orbital el 2009.

El Comitè Executiu de l'AMTU de data 19 d'octubre de 2012, va aprovar l'informe de suggeriments al Pla d'Infraestructures del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona per al període 2011-2020 (veure document), on incorporava també les al·legacions d'alguns dels seus municipis adherits.