logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

A.- Introducció i presentació

En compliment amb allò que estableix l'art. 53 del RD Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic, i a les Instruccions de Contractació aprovades pel Comitè Executiu en reunió celebrada el dia 3 de febrer de 2012, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la informació relativa a expedients de contractació de l'Agrupació de Municipis titulars del servei de transport urbà-AMTU.

En el perfil del contractista trobareu informació relativa a les licitacions i les adjudicacions en curs.

El perfil del contractista es el mitjà de difusió de les licitacions de l'AMTU de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000,00 euros, i de contractes de serveis i subministrament de valor estimar superior a 60.000,00 euros. Així mateix, és un mitjà de difusió pública de les adjudicacions d'obres de valor estimat superior a 50.000,00 euros i per a la resta de contractes superior a 18.000,00 euros (tots aquests imports es consideren amb l'IVA exclòs).

Les persones interessades a participar o conèixer l'activitat contractual de l'AMTU trobaran en el perfil del contractant, els plecs de clàusules administratives i tècniques de cadascuna de les licitacions que es convoquin, informació essencial sobre el procediment concret i els terminis de presentació i obertura de les pliques.

 

B- Instruccions de Contractació

Consultar les Instruccions de Contractació

 

C- Licitacions

(En aquest apartat es relacionaran les licitacions que l'AMTU hagi previst convocar i l'estat de situació dels expedients)

 Estudis en licitació

 

 

En compliment del previst a la Disposición adicional primera de la Ley Orgánica 9/2013, de 20 de desembre, de control de la deuda comercial en el sector público, es fa públic que el periode mig de pagament de l’AMTU és de 24 dies.

 

D- Dades de contacte

Anselm Clavé, 69-73 2a planta

Tlf. 93 861 39 76

Fax. 93 861 38 15

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.