logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2009 - Instituto Apolda

Per encàrrec de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà, l’Instituto APOLDA va realitzar, al maig de 2009, una enquesta de mobilitat a les ciutats de l’àmbit territorial de l’AMTU (2a a 6a corones del STI).

L’enquesta als 234 municipis ha ti ngut una mostra final de 8.092 individus, majors de 14 anys.

El principal objectiu d’aquesta enquesta de mobilitat ha estat l’obtenció d’informació sobre la mobilitat interurbana dels habitants de l’àmbit AMTU i les seves principals desti nacions, moti us i mitjans de transport uti litzats.

La metodologia ha consistit en una enquesta telefònica sobre la mobilitat interurbana del dia feiner anterior, per tal d’esti mar el nombre de desplaçaments entre diferents ciutats, comarques i la 1a Corona. Un cop estimat el nombre de desplaçaments en dia feiner, es preguntava als enquestats la mobilitat interurbana de manera habitual i esporàdica, segons freqüència, el motiu i els mitjans de transport uti litzats. També es va demanar als entrevistats la seva opinió sobre la millora de l’actual oferta de transport públic.