logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2007 - Institut Opinòmetre

Per encàrrec de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà, l’Institut OPINÒMETRE va realitzar, a la tardor del 2007, una enquesta de mobilitat a diferents ciutats associades a l’AMTU. L’enquesta, a 43 municipis AMTU, ha tingut una mostra fi nal de 7.201 individus, majors de 14 anys.

El principal objectiu d’aquesta enquesta de mobilitat ha estat l’obtenció d’informació sobre la mobilitat interurbana dels habitants de l’àmbit AMTU i les seves principals destinacions i motius, amb una atenció especial a la mobilitat generada pels polígons industrials d’aquesta 2a CM.

La metodologia ha consistit en una enquesta telefònica sobre la mobilitat interurbana del dia feiner anterior per tal d’estimar el nombre de viatges (anada+tornada) entre diferents ciutat, comarques i la 1a Corona. Un cop estimat el nombre de viatges en dia feiner, es preguntava als enquestats la mobilitat interurbana de manera habitual i esporàdica, segons freqüència, el motiu i els mitjans de transport utilitzats. També es va demanar als entrevistats la seva opinió sobre la millora de l’actual oferta de transport públic.

Una part de la informació de l’EMQ 2006, encarregada per l’Autoritat del Transport Metropolità i el Departament de Política Territorial i Obres Públiques ha estat estudiada de nou amb l’enquesta AMTU 2007. Per tant, l’enquesta AMTU 2007 és un complement força valuós a l’enquesta EMQ 2006, especialment en la mobilitat interurbana.