logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2015 - Conveni ATM-AMB-Ajuntament de Barcelona-AMTU (veure conveni)

EMEF Entitats

L’Enquesta de Mobilitat en Dia Feiner (EMEF) és una estadística oficial de periodicitat anual que vol donar continuïtat a una sèrie d’estudis de mobilitat elaborats per l’Ajuntament de Barcelona (Enquesta de mobilitat i trànsit) i complementar la informació que l’ATM oferia quinquenalment a través de l’Enquesta de Mobilitat Quotidiana (EMQ). Està promoguda per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i, enguany, també per l’AMTU i l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). L’edició d’aquest any és la dotzena i per primera vegada l’EMEF és estadística oficial.

L’objectiu principal de les diferents edicions és conèixer els hàbits de desplaçament i les actituds vers la mobilitat en dia feiner de la població resident a la Regió Metropolitana de Barcelona de 16 anys i més. Les edicions del 2008 i 2009 amplien el seu abast territorial al conjunt del territori català.

L’objectiu de l’edició del 2015 és conèixer les característiques bàsiques de la mobilitat en dia feiner (de dilluns a divendres no festius), de la població resident a l’àmbit territorial de l’STI de 16 i més anys.

La informació recollida fa referència als desplaçaments duts a terme el darrer dia feiner a la realització de l’entrevista: de dilluns a divendres no festius. En termes generals, el gruix de l’enquesta el constitueix la descripció de la mobilitat en dia feiner segons els següents aspectes:

• Motiu de desplaçament

• Mode de transport

• Distribució horària i durada mitjana dels desplaçaments

• Distribució espacial dels desplaçaments

• Mobilitat diferencial segons segments de població

Paral·lelament l’EMEF també recull una dimensió més subjectiva, en què es volen conèixer les percepcions, les predisposicions i les valoracions dels ciutadans vers alguns dels elements que conflueixen en la mobilitat.