logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2014 - Conveni ATM-AMB-Ajuntament de Barcelona-AMTU (veure conveni)

EMEF Entitats

amtu-emia2013Des de l'any 2003 l'ATM i l'Ajuntament de Barcelona van iniciar un estudi periòdic, amb el nom d'Enquesta de Mobilitat en dia Feiner, estudi de caràcter anual, amb menor mostra que l'EMQ i sobre un subunivers de la població (majors de 16 anys).

Aquesta sèrie permet fer un seguiment de la informació estadística de mobilitat que complementa la dels grans estudis EMQ. Els objectius concrets de l’enquesta seran similars als del qüestionari de l’edició de l’any anterior.

A tenir en compte que aquest 2014, l’ATM ha decidit que l’EMEF passés a ser una enquesta oficial, i per tant, incorpora a l’IDESCAT com a administració coordinadora de l’enquesta.

 

Principals resultats

El resum dels resultats globals es pot trobar al fulletó que ha editat l’ATM (s’adjunta enllaç).

Les principals conclusions internes a extreure d’aquestes dades són:

Analitzant el comportament dels habitants de fora de la 1a CM (àmbit AMTU), i per tant al que ja estudiaven a l’EMIA:

Es confirma la tendència vista a les darreres enquestes EMIA, que aquests “habitants AMTU” es mouen principalment dins del seu municipi i comarca (alta autocontenció. Exemple al Vallès Occidental: El 85,6% dels desplaçaments dels residents a la comarca són a la pròpia comarca) , i que la major part dels desplaçaments els fan en transport privat, per la manca de servei de transport públic que uneixi les ciutats d’aquest àmbit, segons han contestat els propis enquestats al llarg de les diferents preguntes. Mentre que els desplaçaments que fan aquests habitants de l’àmbit AMTU per anar a la 1a Corona són en major part en transport públic, degut a la millor cobertura en aquests corredors.

Cal destacar en primer lloc que els resultats obtinguts no es poden comparar amb els resultats de les anteriors enquestes realitzades per l’AMTU (EMIA) per varies raons entre les que destaquen:

- Àmbit enquesta i persones enquestades: L’enquesta es realitza a tots els habitants del Sistema Tarifari Integrat, mentre que amb l’EMIA només es realitzava l’enquesta als habitants de fora de la 1a corona del STI. Amb això, aconseguim tenir les dades dels desplaçament totals del sistema, mentre que abans només coneixíem el comportament dels habitants del nostre àmbit. Pel que fa a l’EMEF, fins a l’edició de 2013, només s’enquestaven els habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona, doncs és l’àmbit on hi té competències l’ATM de Barcelona, per a la redacció de Plans, com ara el pdM. A partir d’aquesta edició i a petició de l’AMTU, l’àmbit territorial s’amplia a tot el Sistema Tarifari Integrat de la mateixa ATM. L’àmbitenquestat anirà creixent a mesura que creixi el STI de l’ATM de Barcelona.

- S’enquesta a persones majors de 16 anys, mentre que abans era a partir de 14.

- La mostra no es distribueix de la mateixa manera que l’EMIA. Fins ara es fixava un mínim d’enquestes a realitzar a tots els municipis de l’àmbit, independentment del seu nombre d’habitants, i amb la resta d’enquestes es distribuïa pel número d’habitants. Amb l’EMEF es distribueix la mostra per tal que les comarques tinguin dades representatives en el major nombre d’explotacions de l’enquesta. Dades de mobilitat obtingudes

- En ambdues enquestes tenim que les dades són representatives a nivell de comarca, i no de municipis, amb la principal diferència que a banda dels desplaçaments interurbans (EMIA), també s’estudia la mobilitat dins del propi municipi, millorant així les dades que es tenien anteriorment.

- Dels resultats obtinguts es coneixen els comportaments de mobilitat de les persones que viuen a l’àmbit de la 1a CM i van fora d’aquesta, cosa que amb l’EMIA no se sabia.