logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

2013 - Instituto Apolda

amtu-emia2013Per encàrrec de l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà, l’Instituto APOLDA realitza, al maig de 2013, una enquesta de mobilitat a les ciutats de l’àmbit territorial de l’AMTU (2a a 6a corones del STI).

El principal objectiu d’aquesta enquesta de mobilitat és l’obtenció d’informació sobre la mobilitat interurbana dels habitants de l’àmbit AMTU i les seves principals desti nacions, motius i mitjans de transport utilitzats.

La metodologia consistirà en una enquesta telefònica sobre la mobilitat interurbana del dia feiner anterior, per tal d’esti mar el nombre de desplaçaments entre diferents ciutats, comarques i la 1a Corona. Un cop estimat el nombre de desplaçaments en dia feiner, es preguntarà als enquestats la mobilitat interurbana de manera habitual i esporàdica, segons freqüència, el motiu i els mitjans de transport utilitzats. També es va demanar als entrevistats la seva opinió sobre la millora de l’actual oferta de transport públic.