logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

Secció de FAQ's de l'AMTU

Marca AMTU text sotaL'Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una associació de municipis d’àmbit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya.

L’AMTU dona suport tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic.  A més, l’AMTU té la voluntat de representar la veu conjunta de tots els municipis catalans i, per tant, està oberta a tots als municipis i entitats municipals que voluntàriament decideixin formar-ne part.

L'AMTU té 109 entitats associades: 103 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada i 4 Consells Comarcals, amb una població representada de 2 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 44 milions cada any. L'AMTU està regida per la seva Assemblea General, que es reuneix com a mínim un cop a l’any, i pel seu Comitè Executiu, escollit per aquesta, i que és l’òrgan responsable de la direcció de l'Associació entre assemblees. El seu president és Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera, el vicepresident primer és Jaume Mauri, regidor de Caldes de Montbui, i el vicepresident segon és Josep Mayoral, alcalde de Granollers.

Els objectius de l’AMTU són: assolir un finançament estable pels municipis associats, per tal que puguin fer front al manteniment i la millora dels seus transports públics, la dotació de més i millors infraestructures, i el mutu ajut, formació, informació i coordinació entre els seus associats, per tal que el transport públic i la mobilitat sostenible guanyin protagonisme, usuaris i prestigi social.

L'AMTU forma part de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l'àrea de Barcelona. Actualment l'AMTU gestiona, per encàrrec de l’ATM, els títols de transport T16 i T-verda, fora de l'àmbit de la primera corona tarifària del sistema integrat de transport (STI) de Barcelona, i els ajuts per a la millora de les xarxes de transport públic dels municipis del STI de Barcelona. A més, també realitza activitats per a la promoció del transport urbà i la mobilitat sostenible, edita la revista MobiliCAT, i organitza cada any La Jornada Catalana de la Mobilitat .

 
 
 

L’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà té com a finalitat principal contribuir a la millora constant del transport col·lectiu de viatgers dels municipis membres, així com de la mobilitat en general, a partir de l’optimització dels recursos disponibles, l’assessoria tècnica als associats, l’acompanyament en la gestió, i la representació i defensa dels seus interessos davant de les administracions i organismes que intervenen i col·laboren en la matèria.

És per aquest motiu que l'AMTU ha signat al llarg dels darrers anys diferents convenis i acords de col·laboració amb altres administracions, associacions i/o entitats per tal de promoure'n els seus objectius fundacionals:

Segons l'article "14. Associats" dels Estatuts de l'Associació, poden ser membres de l'AMTU qualsevol dels municipis, comarques i altres ens locals de Catalunya.

Els ens locals, per a la seva adhersió a l'AMTU, hauran d'acordar-ho expressament pels seus respectius plens i comunicar-ho formalment a l'Associació.

L'AMTU té 111 entitats associades: 105 ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitzada, i 5 Consells Comarcals, amb una població representada de més de 2 milions d'habitants i un volum de viatgers urbans transportats de prop de 44 milions anualment.

   

preguntes AMTUEn aquest contingut hi podreu trobar les preguntes que els associats solen fer-nos.

Per facilitar-vos la navegació i respondre de manera immediata aquests els dubtes, l'AMTU, posa a la vostra disposició un llistat de preguntes freqüents que habitualment sorgeixen en consultar el nostre portal web i/o d'altres qüestions de caire general.

En cas que no trobeu resposta a les vostres consultes, podeu enviar-nos-la utilitzant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. 

El mandat del Comitè Executiu, la Presidència i la Vicepresidència és de quatre anys i s'hauran de renovar, necessàriament, abans de sis mesos a partir de la constitució dels Ajuntaments i la formació del nou mandat de l'AMTU, els òrgans de l'associació únicament podran realitzar els actes propis de la gestió ordinària de l'associació.

Segons els Estatuts de l'Associació, l'AMTU s'estructura en els òrgans següents:

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de l'associació, n'ostenta la seva màxima representació i està integrada per la totalitat dels representants de les administracions associades.

A aquests efectes, s'entendrà que són representants de les administracions associades els respectius càrrecs electes que actuïn per mandat d'aquelles. Les administracions associades podran tenir a l’Assemblea General fins a dos representants, un de titular i un de suplement, no obstant això, tindran només un vot.

L'Assemblea General es reuneix en sessió ordinària, almenys un cop l'any, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència, a petició del Comitè Executiu o a petició del 20% dels socis.

En aquest apartat podreu trobar tota la documentació facilitada a les diferents reunions.

 PER PODER VEURE ELS CONTINGUTS, CAL ESTAR DINS DE LA INTRANET (més informació

 

El Comitè Executiu és l'òrgan permanent que representa i gestiona els interessos de l'AMTU, d'acord amb les disposicions i les directrius de l'Assemblea General.

El Comitè Executiu estarà format pel president, els vicepresidents i un nombre màxim 22 vocals designats per l'Assemblea General d'entre els seus membres, i procurant garantir la representació següent: Un representant per cada municipi de població superior a 100.000 habitants; fins a sis representants entre els municipis de 50.000 a 100.000 habitants; i fins a set representants pels de població inferior als 50.000 habitants.

El Comitè Executiu es reunirà en sessió ordinària, almenys un cop cada quatre mesos, i en sessió extraordinària sempre que sigui convocat per la presidència o a petició d'un terç del nombre de membres d'aquell òrgan. El president, per als casos que ho requereixin, podrà invitar altres persones no consellers a les reunions, per tal que aportin informació relacionada amb els temes de l’ordre del dia.

El Comitè Executiu és l'òrgan de govern permanent que representa i gestiona els interessos de l'AMTU, d'acord amb les disposicions i les directrius de l'Assemblea General.

 PER PODER VEURE ELS CONTINGUTS, CAL ESTAR DINS DE LA INTRANET I SER MEMBRE D'AQUEST ÒRGAN (més informació

El president/a de l'Associació serà elegit per l'Assemblea d'entre els càrrecs electes dels seus associats. Correspont al president/a la representació legal de l'Associació.

El/s vicepresidents/tes de l'Associació també seran elegits per l'Assemblea d'entre els càrrecs electes dels seus associats. Actuaran en substitució del president en cas de delegació, vacant, absència o malatia d'aquest, i podrà exercir a més a més les atribucions que li hagi assignat l'Assemblea General o de Comitè Executiu, si s'escau.

Actualment el president és el Sr. Jordi Xena, alcalde de Santa Maria de Palautordera, el vicepresident primer el Sr. Jaume Mauri, regidor de Caldes de Montbui, i el vicepresident segon el Sr. Josep Mayoral, alcalde de Granollers.

Estem actualitzant aquest apartat.

Disculpin les molèsties, properament estarà disponible.

Si necessiten qualsevol informació, si us plau, adrecin un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

BENVINGUTS AL PORTAL DE LA TRANSPARÈNCIA DE L’AMTU

El Portal de Transparència de l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) és una plataforma elaborada amb l’objectiu de facilitar, de forma estructurada i comprensible, la informació relacionada amb l’activitat d’aquesta associació de municipis d’àmbit nacional català, que treballa per la millora de la mobilitat i de les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya. .

Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
Anselm Clavé, 69-73 2a planta - 08402 (Granollers).
Horari d'atenció al públic: De dilluns a divendres de 9h a 14h.
T. 938 613 976 - Fax 938 613 815.
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
Adreça web: https://www.amtu.cat.

Què fem?

D’acord amb els seus principis fundacionals, l’AMTU ha desenvolupat la seva activitat en base als següents eixos bàsics:

L’AMTU posa a l’abast dels seus associats, així com dels responsables i tècnics en el camp de la mobilitat, diversos tipus de publicacions.

Des de la seva creació l'AMTU ha editat regularment la seva Revista digital, mercès a la qual l'associació ha difós les seves novetats, i alhora ha servit de vincle de comunicació entre els seus membres i d'altres persones amb els quals l'associació comparteix amistat i interès en el món del transport i la mobilitat.

A partir de 2015, pretenem anar més enllà del butlletí que fins ara s'editava. Amb aquesta nova publicació fem un pas amb una voluntat única: convertir MobiliCAT en la revista de referència per als tècnics, regidors de mobilitat, empreses i agents implicats en la gestió de la mobilitat arreu de Catalunya.

El Dossier AMTU permet donar a conèixer als agents del camp de la mobilitat (administracions, operadors, usuaris) un conjunt preseleccionat d'indicadors on es veuen reflectides les característiques dels serveis urbans de les ciutats adherides a la nostre agrupació. El dossier incorpora les dades de tots els ajuntaments, que s’adheriren aquest any a la nostra associació. La metodologia de càlcul és la mateixa que fa servir el Departament de Territori en els indicadors del transport urbà de viatgers de superfície a Catalunya.

Les dades ens han estat facilitades pels propis ajuntaments, a través de les fitxes del servei sol·licitades. Les dades utilitzades per al càlcul dels diferents indicadors pertanyen a l’exercici seleccionat per l'usuari. En el cas de municipis que comparteixen un mateix servei, s’han ponderat les dades totals de la línia per obtenir un valor per cada població. Així, s’ha considerat que el percentatge que subvenciona l’ajuntament sobre el cost final, és el factor que serveix per ponderar quin és el valor aproximat per a aquella població.

Des de l’AMTU volem agrair la col·laboració dels responsables polítics i tècnics dels ajuntaments adherits que, any rere any, faciliten la informació necessària per a l’elaboració d’aquest Dossier.

Esperem que com a compensació trobin en aquest dossier la informació comparati va que els sigui d’utilitat.

 

Accedir a la versió on line del Dossier (2001- ....)

 

Punt de descàrrega dels Dossiers (2006-2011) en format PDF:

Mobilitat 04 1MobiliCAT és una revista que impulsa l’Associació de municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà amb la col·laboració de l’ATM i la Generalitat de Catalunya amb la voluntat d’aprofundir en les novetats, avenços tecnològics, notícies i opinions sobre la mobilitat i el transport públic.

Té la voluntat de ser la revista de referència per als tècnics, regidors de mobilitat, empreses i agents implicats en la gestió de la mobilitat arreu de Catalunya.

 
 
 

Un dels objectius de l’AMTU és assessorar els tècnics dels diversos municipis en temes de mobilitat. Per fer-ho, es realitzen reunions periòdiques en les quals els participants poden resoldre els seus dubtes i compartir bones pràctiques entre els municipis associats. Aprofitar les sinèrgies, exposar temes d’interès i fer un seguiment de les qüestions que els afecten és una de les principals finalitats de les reunions de tècnics.

Els municipis adherits també poden dirigir-se a l’Oficina Tècnica que es posa al servei de les poblacions AMTU per assessorar-les en tots els aspectes relacionats amb mobilitat i transport públic.

La informació que l’AMTU ofereix es completa amb la revista que s’envia per mitjà del correu electrònic als municipis associats i que conté notícies sobre les actuacions de l’agrupació i d’abast general sobre temes de mobilitat. Aquesta notícies també poden trobar-se a la web www.amtu.cat, on els tècnics, a més, tenen accés exclusiu a una Intranet a més d'altres informacions d’interès.

Clica aquí per veure les reunions celebrades i obtenir-ne els documents lliurats. (Accés restringit per a als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments adherits a l'AMTU. Si no coneixes el teu usuari, contacta a través de l'email Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. amb l'AMTU, i te'l facilitarem tant aviat com ens sigui possible).

El transport públic (TP) sostenible es pot arribar a definir com el transport col·lectiu que de forma contínua satisfà les necessitats personals de viatge però a l’hora desenvolupa i manté comunitats fortes; dóna suport al desenvolupament econòmic i a la participació social equitativa; promou un mediambient sostenible; i presenta polítiques i cobertures institucionals adequades, sempre amb la participació plena de les parts interessades (incloent-hi el finançament sostenible suficient). Partint de la base que el TP, almenys en el països del nostre àmbit, s’implementa, desenvolupa i gestiona com un sistema de cohesió social és necessari implementar fortes partides pressupostaries (inversió i subvenció principalment) per part de les administracions. Aquest fet intrínsec, ha comportat que en els últims anys les administracions es replantegin la introducció de formes diferents de prestació de serveis de TP per aconseguir una major eficiència en els recursos d’aquestes. El punt clau i més sensible en la definició d’un sistema de TP és trobar el punt d’equilibri entre la demanda i l’oferta del servei, per aconseguir l’eficiència de la prestació. En àrees urbanes i metropolitanes la pròpia massa critica de la demanda comporta esquemes de TP molt regulars amb línies clarament establertes i estables (tot i això algunes línies es poden reconvertir a demanda per viabilitzar l’explotació). No obstant, en àrees de baixa densitat com les zones rurals, on la prestació del TP amb criteris rígids comporta sobrecostos excessius, poden ser socialment acceptables però insostenibles des de la vessant financera.

És en aquest últim escenari que el transport a la demanda (TAD, DRT en les seves sigles en anglès) s’ha promogut com una solució de transport en circumstàncies en què els serveis més tradicionals no són econòmicament viables, encara que fins al moment una sèrie d’obstacles han impedit la seva adopció generalitzada.

Els nous desenvolupaments en la tecnologia de gestió del sistema i del vehicle han promogut en algunes administracions la voluntat d’explorar opcions "institucionalment desafiants", com ara la integració de l’oferta de transport a través d’una gamma de diferents sectors. Això ha empès una vegada més el concepte TAD cap endavant, com una possible opció per estalviar diners mentre que conserva i no malmet les oportunitats per a l’accessibilitat dels usuaris.

L’objectiu del TAD és proporcionar accés i cobertura geogràfica, malgrat que els ingressos insuficients presentin un desafiament per aconseguir-ho. La sostenibilitat financera a llarg termini d’aquests sistemes segueix sent qüestionat, amb un nombre limitat de sistemes reconeguts com comercialment sostenibles. Naturalment, per tant, el cost i el finançament segueixen sent les preocupacions dominants de les administracions i dels proveïdors de serveis de TAD. La resposta institucional a les reduccions de finançament ha estat diversa . El resultat és que els serveis de TAD o bé han estat retirats o, en alguns casos, han reemplaçat serveis d’autobusos convencionals al ser una manera més rendible de satisfer les necessitats locals.

ARTICLES, ESTUDIS-PROJECTES I CONTINGUTS RELACIONATS

 

TRANSPORT A LA DEMANDA (TAD)

QUÈ ÉS?

El Transport a Demanda (TAD) és un servei de transport públic que dona resposta principalment a les necessitats d’aquells municipis amb poca densitat de població o amb zones molt disseminades i allunyades del nucli urbà en les quals hi ha poca demanda, cosa que fa inviable la implantació d’un servei de transport públic urbà tradicional. En aquests casos, l’existència d’un transport a la demanda garanteix que tots els ciutadans del municipi tinguin accés als serveis i equipaments bàsics de la seva ciutat (centre mèdic, mercat, ajuntament) mitjançant un servei de transport públic.

També es pot considerar transport a la demanda el que té lloc a partir de línies regulars normals, però amb parades de baixa demanda apartades del recorregut principal de les línies. Així, per exemple, les parades dels polígons industrials són casos susceptibles d’implantar aquest tipus de transport a la demanda. Tot i així, s’acostuma a entendre el transport a la demanda com un sistema on els itineraris es fixen a partir de la demanda prevista dels viatgers.

Els vehicles que s’utilitzen per al transport a la demanda acostumen a ser minibusos, microbusos o com a màxim midibusos. En zones urbanes d’una demanda molt baixa en alguns casos també s’estableixen serveis a la demanda a partir de taxis.

 

QUI EL POT UTILITZAR?

Les persones beneficiàries, que són aquelles empadronades al municipi on el servei de transport a demanda estigui implantat.

Actualment l’AMTU gestiona el TAD de 9 municipis: Pineda de Mar, Santa Maria de Palautordera, Santa Eulàlia de Ronçana, Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor, Santa Susanna, La Bisbal del Penedès, Sant Pere de Ribes, Alella i  l'Ametlla del Vallès.     TADCAT blau JPG R

 

COM FUNCIONA?

Si vols saber com funciona el Transport a Demanda (TAD) a :                            

Alella : clica aquí

La Bisbal del Penedèsclica aquí                                                                                         

- Pineda de Mar: clica aquí

Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor: clica aquí

Santa Eulàlia de Ronçana: clica aquí

- Santa Maria de Palautordera: clica aquí

Sant Pere de Ribes clica aquí

Santa Susanna: clica aquí

- L'Ametlla del Vallès: clica aquí

 

QUANT COSTA?

El cost del trajecte és diferent per a cada municipi, però sempre tenint en compte que es tracta d’un servei de transport públic.

 

COM ES FA LA RESERVA?

S’ha de trucar al telèfon 900 69 65 66, amb un mínim de 24 hores d’antelació, indicant el lloc, l’hora de la recollida, i les dades del retorn. També s’indicarà el nombre de passatgers que utilitzaran el servei. Un cop gestionada la reserva, la persona beneficiària rebrà una trucada de confirmació del servei.

AVANTATGES DEL TAD

- Només s’activa a petició de l’usuari (sol·licitud efectuada 24h abans, com a mínim) → Manteniment de l’oferta i reducció del cost del servei de transport públic

- S’evita que els vehicles viatgin buits → Estalvi econòmic i disminució d’emissions contaminants

- Una línia regular es pot reconvertir en línia a la demanda, i anar variant el seu recorregut al llarg del dia → Flexibilitat i eficiència en el servei

- Evita el risc d’exclusió de les persones que no tenen al seu abast altres mitjans per desplaçar-se, especialment en llocs amb baixa densitat demogràfica o amb població dispersa → Afavoreix la integració social i la igualtat d’oportunitats

 

Vols implantar un servei TAD al teu municipi?

Envia un correu a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. , i et farem un estudi de viabilitat per a la implementació d’aquest servei

Un dels objectius de l’AMTU és assessorar els tècnics dels diversos municipis en temes de mobilitat. Per fer-ho, es realitzen reunions periòdiques en les quals els participants poden resoldre els seus dubtes i compartir bones pràctiques entre els municipis associats. Aprofitar les sinèrgies, exposar temes d’interès i fer un seguiment de les qüestions que els afecten és una de les principals finalitats de les reunions de tècnics.

Els municipis adherits també poden dirigir-se a l’Oficina Tècnica, i que es posa al servei de les poblacions AMTU per assessorar-les en tots els aspectes relacionats amb mobilitat i transport públic.

La informació que l’AMTU ofereix es completa amb la revista que s’envia per mitjà del correu electrònic als municipis associats i que conté notícies sobre les actuacions de l’agrupació i d’abast general sobre temes de mobilitat. Aquesta notícies també poden trobar-se a la web, on els tècnics, a més, tenen accés exclusiu a una Intranet on poden trobar un fòrum i documentació d’interès.

En aquest apartat podeu veure les reunions celebrades i obtenir-ne els documents lliurats. (Accés restringit per a als responsables polítics i tècnics dels ajuntaments adherits a l'AMTU).

Components

Les comissions tenen un caire voluntari i s’organitzaran de la següent manera:

a) Coordinador: Una persona del departament tècnic de l’AMTU

b) Representats polítics i/o tècnics, d’entre els ens locals associats a l’AMTU, a proposta del director general de l’AMTU

c) Persones expertes que podran assistir a les reunions de manera puntual o continuada, a proposta del director general de l’AMTU

Com a mínim, cada comissió ha d’estar formada per 5 persones del grup de representants polítics i/o tècnics. S’intenta que aquestes siguin representatives de les diferents realitats que conformen els associats.

Un mateix representant pot participar en més d’una Comissió (CTT). Per tant, també s’intentarà agrupar les reunions de treball en un mateix dia i amb les hores consecutives.

Per a poder participar de les comissions caldrà només enviar un correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. demanant poder-ho fer i la direcció general n’emetrà una resolució.

 

Retribució econòmica

No tenen retribució econòmica.

 

Lloc i dates de reunió de les comissions

Les reunions de les comissions podran celebrar-se en qualsevol dels municipis associats a l’AMTU i com a mínim es reuniran un cop cada trimestre. Aquestes es fixaran per a tot l’any, de cara a la reserva d’agenda dels seus membres, tot i que es podran modificar, si s’escau, degut a imprevistos que puguin sorgir.

 

Funcions i deures de les comissions

Cada comissió elaborarà, si s’escau, informes tècnics de caire intern que s’elevaran al Comitè Executiu o a l’Assemblea de l’AMTU, per tal que n’aprovi el posicionament definitiu.

Les comissions poden proposar la realització d’estudis i/o projectes que puguin ser d’interès pels associats. També temes a ser tractats a la revista “MobiliCAT”.

Tota la documentació que es generi de les diferents reunions de treball quedarà penjada a la Intranet de l’AMTU, on tots els associats en podran veure la seva evolució.

 

Comissions:

Objecte d'aquesta Comissió Tècnica de Treball: Definició i seguiment del projecte.

 

Per accedir als diferents continguts de la comissió cal estar dins de la Intranet.

Objecte d'aquesta Comissió Tècnica de Treball: Aprofitant la nova llei pel finançament del transport públic a Catalunya, estudiar i debatre sobre noves formes de dotar els municipis d’un finançament estable i adequat per a poder mantenir i fer noves inversions en la xarxa de transport públic.

 

Per accedir als diferents continguts de la comissió cal estar dins de la Intranet.

Objecte d'aquesta Comissió Tècnica de Treball: Donar a conèixer les novetats del projecte, generar els informes corresponents per a fer arribar a tots els associats, marcar el posicionament de l’AMTU al respecte, debatre i acordar quin futur model de títols propis han de tenir els municipis AMTU i definir-ne la tecnologia.

 

Per accedir als diferents continguts de la comissió cal estar dins de la Intranet.

L’AMTU organitza cada any La Jornada Catalana de la Mobilitat, amb el patrocini del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona.

La Jornada se celebra cada any en una ciutat diferent, adherida a l'AMTU, sempre amb un gran èxit d'inscrits. El seu objectiu és oferir, a un públic format per tècnics, regidors i operadors de mobilitat, les millors experiències en el camp de la mobilitat, amb bones pràctiques que els puguin ajudar a confeccionar uns serveis més eficients i sostenibles.

La Jornada Catalana de la Mobilitat compta sempre amb la participació d’experts nacionals i internacionals de reconegut prestigi. Per això, s’ha consolidat com la jornada de referència en el sector de la mobilitat, ja que constitueix una oportunitat única per conèixer les darreres novetats tecnològiques i experiències innovadores a nivell internacional, per millorar la qualitat de les infraestructures de mobilitat i els serveis de transport, i per contribuir a una gestió més eficient i sostenible de la mobilitat.

 Més informació sobre La Jornada a www.jornadamobilitat.cat 

 
 

 

 

 

 

 

Logo Jornada AMTU 

 

 

 

Jornades realitzades:

RESERVES D'ACTIVITATS I MÉS INFORMACIÓ: tlf: 671 063 321 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

   
 

 

Targeta T 16 per a operadors ok

Concurs "Viatja Gratis amb la T-16!"

La targeta T-16 (www.t-16.cat) és un títol de transport per als nens i nenes de 4 a 14 anys que els permet fer gratuïtament un nombre il·limitat de viatges, dels 4 als 16 anys, a la xarxa de transport públic del sistema tarifari integrat, dins la mateixa zona tarifària on resideixi el nen o la nena.

El concurs de l’AMTU “Viatja Gratis amb la T-16!”, consisteix en la creació d’un cartell per donar a conèixer el títol de transport T-16 entre els menors i les seves famílies i destacar-ne la seva utilitat, segons estableixen les seves bases.

Us animem a que els alumnes de 6è de primària de la vostra escola participin en la propera edició del concurs. Ho podeu fer omplint el formulari següent:

Accedir al web del concurs

 

 

 

 

   

 

vat

Viatjo amb tu!

Des del 2008, l’AMTU va crear el programa educatiu “Viatjo amb tu!” adreçat als alumnes de Cicle Superior de Primària amb el qual es vol apropar la utilització del transport urbà als nens i nenes que per l’edat comencen a desplaçar-se sols i soles, ja sigui per anar a l’escola o en el seu temps lliure. Aquestes activitats es desenvolupen en el marc escolar i es plantegen des d’una metodologia lúdica i participativa. 
L’objectiu concret és la realització d’una acció de suport per a la promoció del transport urbà en el marc escolar, i proporcionar així als nens i nenes un major grau d’independència en la seva mobilitat.

> Accés a viatjoambtu.cat

Veure l'evolució de l'activitat

 
       

 

segur

Amb tu, hi vaig segur!

El programa “Amb tu, hi vaig segur”, que funciona des de març de 2012, pretén encoratjar les persones grans i donar-los eines que els ajudin a prevenir els accidents i sentir-se més segurs utilitzant el transport públic.
 > Accés a ambtuhivaigsegur.cat

Veure l'evolució de l'activitat

 
 
     
 conductors primera

Conductors de primera

Curs per a conductors de transport públic dimensionat per a un grup de 15 persones com a màxim. Està format per una única sessió de 3 hores de durada (amb un descans de 20 minuts), de caire teòric però en la que s'intercalen petits exercicis pràctics per assentar els continguts exposats i comprendre'ls a través de diferents dinàmiques participatives.

La finalitat del curs és conscienciar als conductors de les flotes d'autobusos dels municipis de l'àrea AMTU sobre les necessitats i els requeriments de les persones grans a l'hora de fer ús del transport públic. Paral·lelament es tractaran temes relacionats amb la mobilitat sostenible.

> Accés al programa

 
 

 

   

 

alumna

Treballs de recerca

Campanya publicitària per tal que els instituts d’ensenyament secundari de l’àmbit AMTU promoguin que els treball de recerca estiguin relacionats amb la mobilitat.

Proporcionem als centres escolars de secundària, suport als treballs de recerca relacionats amb la mobilitat amb les següents accions:

OBRIM EL BUS: 
Guia pel treball de Recerca

Facilitem contactes amb responsables de mobilitat municipals, operadores de transport i responsables de l’AMTU per tal de que els nois i noies puguin entrevistar-los i accedir a informacions necessàries pel seu treball

   Treballs de recerca

Targeta T 16 per a operadors okL'AMTU s'encarrega de validar les dades de les sol·licituds del seu àmbit i tramitar-les per tal que les targetes arribin a les cases dels usuaris finals.

També s'encarrega de resoldre totes les incidències: estat de tramitació, pèrdues, duplicats, falta de dades,... a través del número de telèfon 900 901 416 (opció 2).

L'AMTU és l'interlocutora única davant la Generalitat de Catalunya i l'ATM dels ajuntaments que reben els ajuts del CP dins del seu àmbit. Recull d'aquests municipis els plans de millora del servei de TPU i n'elabora la proposta de distribució de subvencions, així com gestiona tota la documentació justificativa per trametre-la a l'ATM, a través d'un aplicatiu on line.

A la següent figura es pot veure l'esquema de la gestió que porta a terme l'AMTU:

CapesAl 2006 la nostra associació elaborà i aprovà un Catàleg de Grans Infraestructures viàries i ferroviàries al nostre àmbit, la 2a Corona de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquest catàleg d'infraestructures, que inclou 17 grans projectes, ens ha servit d'orientació i guia a l'hora d'emetre l'opinió de l'AMTU, amb ocasió de l'elaboració de Plans Territorials, Sectorials, i d'Infraestructures que s'endeguen des de l'Estat, la Generalitat o l'ATM. Hem anat enriquint aquest catàleg amb les esmenes i suggeriments que la nostra associació ha presentat a aquells documents.

Sis anys després, i amb els canvis de governs sorgits de les darres eleccions municipals, i per acord del Comitè Executiu de 27 d'abril, sotmetem aquest document a l'estudi dels equips municipals per tal que, si aquests volen, puguin fer-hi les modificacions o suggeriments que estimin oportunes. El fet que per part de la pròpia ATM s'hagi iniciada la redacció del nou Pla Director d'Infraestructures (pdI) 2011-2020 fa augmentar l'oportunitat i l'interès d'aquesta revisió del catàleg.

A continuació llistem els links dels 17 projectes, que porten a les corresponents fitxes, amb la descripció de les mateixes i el seu estat actual.

En els darrers anys són molts els municipis de l'AMTU que han anat incorporant l'autobús urbà com un servei més als seus ciutadans, havent de familiaritzar-se amb els diferents aspectes que el caracteritzen (costos del servei, sistemes tarifaris) i amb les relacions amb els agents implicats (convenis amb administracions supramunicipals i empreses operadores).

En aquest sentit l'AMTU desenvolupa tasques de suport, formació i intercanvi d'experiències entre els mateixos tècnics i responsables polítics dels municipis que en formen part, mitjançant les diferents jornades, sessions de treball i resposta directa a les consultes. En aquest context, el Vademècum sorgeix com una eina més que l'AMTU posa a disposició dels seus membres mitjançant la intranet, per tal d'aprofundir en el coneixement dels diferents aspectes que envolten el transport públic en particular i la mobilitat en general.

En definitiva, el vademècum del transport públic urbà té per objectiu servir d'eina de referència als tècnics municipals en la gestió del dia a dia del transport públic des del món local, principalment el de caire urbà.

La mobilitat és conseqüència, essencialment, de la necessitat de desplaçar-se per tal de poder desenvolupar les activitats socials i econòmiques, i engloba tant a les persones com al transport de béns. La realitat territorial de Catalunya és molt diversa i, per tant, les relacions de mobilitat tenen característiques força complexes en els diferents àmbits territorials. Per exemple, en els darrers anys s’ha observat un important increment dels desplaçaments entre municipis, així com la distància mitjana recorreguda, essent el vehicle privat el principal protagonista d’aquest augment de la mobilitat.

La constatació de la creixent importància de la mobilitat en la vida quotidiana de les persones en els darrers anys ha fet necessari l’establiment d’un marc regulador que permeti gestionar i planificar els diferents aspectes relacionats amb els transports i la mobilitat.

Aquest capítol s'estructura en tres apartats:

- Legislació de mobilitat: es descriuen les  normatives aprovades els darrers anys, tant catalanes com estatals, que tenen incidència en la gestió de la mobilitat en els municipis de l'AMTU.

Planificació de mobilitat: relaciona els plans sectorials que ordenen la planificació de la mobilitat a la Regió Metropolitana de Barcelona i en el conjunt de Catalunya, així com el planejament territorial i el disseny de les xarxes viària i ferroviària.

- Ponències i document relacionats: Agrupa documents i ponències relacionades amb els dos primers apartats.

El transport públic té per finalitat oferir una alternativa de desplaçament tant als modes no mecanitzats que estan a l’abast de tothom (a peu i bicicleta) per raons de distància, comoditat, impossibilitat, etc., com als modes mecanitzats. En aquest sentit, serveix tant a les persones captives (que no disposen de vehicle propi) com a les que sí que en poden disposar però per raons de seguretat, econòmiques o ecològiques renuncien a fer-ne un ús habitual.

 

El transport públic, degudament dimensionat a la demanda que serveix, esdevé el mode més eficient des del punt de vista energètic i ambiental, així com el més econòmic socialment. La seva existència ajuda a la igualtat d’oportunitats dels ciutadans tant ocupacionals (accés al lloc de treball o estudi) com socials (accés als serveis del municipi, de la capital de comarca o de la demarcació, actes col·lectius, esdeveniments, etc.).

 

En aquest capítol es fa un repàs a les diferents tipologies de transport públic:

- el transport regular

- el transport a la demanda

- el transport adaptat

- el transport discrecional

- el transport escolar

 

D'acord amb els models de gestió possibles, els operadors de transport (les empreses que presten el servei) poden ser:

  • públics
  • privats
  • mixtos

El disseny de línies de transport públic ha de tenir en compte nombrosos objectius no necessàriament convergents i s’ha d’adaptar a nivells d’exigència i criteris de vegades molt precisos. Hi ha d’haver un compromís entre nivell de servei, d’accessibilitat al territori i de contenció econòmica. Així, el disseny de línies resulta de l’anàlisi de les necessitats de desplaçament  i condiciona l’eficàcia del servei proposat als usuaris.

El procés de disseny d'uan línia d'autobús urbà consta de dues o tres etapes segons la magnitud del projecte:

  • un diagnòstic previ de la mobilitat a l'àmbit d'influència
  • si procedeix, la modelització (etapa facultativa a dur a terme en cas de reestructuració de xarxa complexa)
  • l’elaboració del projecte de servei
  • la consideració dels condicionants tècnics
  • la posada en marxa del servei

La parada de l’autobús és un dels aspectes més fràgils de l’operació d’una línia, ja que és la interfase entre el vehicle i la via pública, just en el punt on els usuaris hi accedeixen. La no adequació del punt de parada pot dificultar-ne l’accés, implicant pèrdues de temps i riscos per als usuaris, entre els quals caigudes, cops amb mobiliari urbà, altres vehicles, arbres, etc. Cal per tant parar-hi força atenció.

Els autobusos disposen de portes de sortida i entrada a la part dreta en el sentit de la marxa. La situació d’aquestes portes condiciona la ubicació de les parades exigint la seva implantació a les voreres (o en mitjanes laterals) i no fa possible la seva localització en andanes centrals compartides en ambdós sentits (com sí que és possible en els tramvies).

En aquest capítol es descriuen un seguit d'eines estandaritzades de les que disposen tant l’administració com l’operador de transport, per tal de dur un control i seguiment de la gestió del serveis de transport públic.

Aquestes eines actuen com a baròmetre per constatar com es van assolint, o no, els valors desitjables per a cadascun dels diferents aspectes que conformen el servei, ja sigui de tipus més qualitatiu, com ara l’amabilitat del conductor; quantitatiu, com el nombre d’usuaris; o de caire més tècnic com el compliment de la puntualitat. Tanmateix, la seva principal utilitat és la possibilitat que proporcionen per detectar aquells aspectes del sistema de transport que no funcionen com seria desitjable i aplicar mesures correctores.

En absència d’una política de transports integrada, que coordini el funcionament dels diferents serveis i modes de transport, és difícil aconseguir una adequada rendibilització social i econòmica dels esforços i els recursos assignats al transport.

stop covid19

L’estat d’alarma decretat arran de l’epidèmia provocada per la Covid-19 ha produït diverses afectacions al transport públic. Aquestes afectacions canvien en paral·lel a l’evolució de la malaltia.

En aquest apartat podeu consultar la normativa vigent durant l'estat d'alarma, decretada per les diferents autoritats competents en transport públic: Autoritat del Transport Metropolità (ATM), Generalitat de Catalunya, i la dels ministeris espanyols publicada al BOE.

També podeu veure quina és l'evolució del transport urbà i com, en paral·lel,  s’ha anat adaptant l’oferta durant tot aquest període.

D’altra banda, us expliquem quina és l’afectació que l’estat d’alarma té en la gestió dels títols de transport T-16, T-verda i també en el servei de transport a demanda (TAD) dels municipis que gestiona l’AMTU.

Finalment, posem a la vostra disposició un seguit de Preguntes Freqüents, que resolen els dubtes més habituals que poden sorgir durant aquest període excepcional.

 
Mòdul Normativa i Models Mòdul Oferta i Demanda Mòdul Afectacions TAD
Mòdul Afectacions T 16 Mòdul Afectacions T verda Mòdul Preguntes Freqüents