logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

 

 

 

 Normativa       Ajut / Subvenció  Organisme      Data límit 
 

Resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i local, per la qual s'estableix, en relació a la subvenció al transport col·lectiu urbà interior, la forma de presentació de la informació requerida en l'apartat 6 de l'article 119 de la Llei 6/2018, DE 3 juliol de Pressupostos General de l'Estat per a 2018, (prorrogats per a 2020)            

 

 Subvenció per al transport urbà

 

 Ministerio de Hacienda

 

30 de juny 2020