logo amtu

JornadesAMTU 002 INFOTPU 000 MobiliCAT 003 Validacions TPU AMTU CONCURS-001 SalaPREMSA AMTU 003

 

 

 Normativa       Ajut / Subvenció  Organisme    Data límit  
 

Resolució de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i local, per la qual s'estableix, en relació a la subvenció al transport col·lectiu urbà interior, la forma de presentació de la informació requerida en l'apartat 6 de l'article 119 de la Llei 6/2018, DE 3 juliol de Pressupostos General de l'Estat per a 2018, (prorrogats per a 2020)            

 

 Subvenció per al transport urbà

 Ministerio de Hacienda

 30 de juny 2020

 

 Convocatòria de l’any 2020 per a la concessió de subvencions del Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible

Reial decret 569/2020, de 16 de juny, pel qual es regula el Programa d'incentius a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II)

 Programa MOVES II  Institut Català de l'Energia Quan s'esgoti el pressupost disponible per a cada actuació, o com a màxim quan hagi transcorregut 1 any a partir de la data de publicació d'aquesta Resolució al DOGC (16/09/2021)