logo amtu

JornadesAMTU 002 Bus Granollers 150B MobiliCAT 003 Validaci targeta 150C Icona Cdibuix ok4 Mdul Premsa 150C

Poder realitzar algunes de les activitats dels programes per a la promoció del transport públic creades per l’AMTU:  Viatjo amb tu! (nens i nenes de 12-13 anys), Amb tu, hi vaig segur! (gent gran);

 

Assistir gratuïtament a les reunions, tallers i visites tècniques que celebra l’AMTU cada 3-4 mesos, i on es tracten temes de mobilitat general i del transport públic urbà en particular;

 

Possibilitat de realitzar proves pilot al municipi quan es realitzin estudis i projectes. Exemple: implantació de serveis a la demanda, millora de la informació als usuaris,...;

 

Comparativa amb municipis similars amb població i operadors del transport públic. A la intranet de l’AMTU, els municipis que facilitin les dades dels serveis públics, podran comparar-se amb altres ciutats, a través d’indicadors relacionats amb els serveis urbans, i valorar com gestionen ells aquests serveis. Aquesta comparativa té dos aplicacions personalitzades com són els viatges en els serveis urbans i les targetes actives de la T-12;

Utilització d’aplicacions exclusives per als municipis associats;

- Aplicació on line per a la optimització dels serveis de transport urbà;

- Assistent per a la elaboració d’un plec de condicions i un reglament del servei;

- Vademècum (Guia) d’un servei urbà de transport públic;

 

Assessorament tècnic en temes de mobilitat general i de serveis urbans, explicant casos d’èxit i de fracàs, que es puguin conèixer d’altres municipis adherits (know how TP);

 

Simulació de la gestió de parades (crear, moure, eliminar,...) del transport públic a través del GIS AMTU. Un municipi no adherit, podrà consultar-les però no podrà ni simular, ni veure les característiques de cada una d’elles

 

Tenir un catàleg d’empreses que ofereixin serveis relacionats amb el TP: instal·lació i subministrament de marquesines, plataformes,... amb els preus i els indrets on s’han instal·lat. Aquesta informació l’aconseguim al recollir la informació de la justificació dels ajuts que gestionem per la millora del transport públic;

 

Recollir les al·legacions i suggeriments que l’ajuntament presenti als Plans i Projectes que les administracions superiors elaborin. L’AMTU recolzarà totes les que no perjudiquin a altres socis, a més, d’elaborar-ne unes més generals;

 

Accés a un ampli catàleg de presentacions relacionades amb el món de la mobilitat, categoritzades segons la temàtica, temes principals,...;

 

Poder assistir a cursos/jornades organitzades per entitats amb les que l’AMTU hagi signat algun conveni a un preu, o bé, gratuït o amb descompte;

 

Informació de primera mà, de l’estat d’execució del projecte T-Mobilitat, i d’altres temes relacionats, ja que l’AMTU forma part del Comitè Executiu i del Consell d’Administració de l’ATM, del Consell d’Administració d’FGC i del Consell de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.